Hoppa till huvudinnehåll

Rekordlasten fick ett eget anlöp

Bild
Fiona Sea lastar världens längsta kantpress.
Words: Maritha Arcos
Photo: Patrick Degerman

Att skeppa världens längsta kantpress från Norrlandskusten till USA är en logistisk övning av rang. Genom att utnyttja den lokala hamnen mer än halverade Ursviken Technology sina utsläpp av växthusgaser.

När man har en exportmarknad som sträcker sig över fyra kontinenter spelar sjöfarten en viktig roll. Om man, som Ursviken Technology, dessutom ska leverera världens längsta kantpress till andra sidan Atlanten, mitt i smällkalla vintern får man tänka till några varv extra.

Den längsta biten är cirka 20 meter lång och väger drygt 60 ton. När den och ytterligare 11 enheter av samma dignitet skulle fraktas från Ursviken i norra Sverige till Charleston i USA gällde det att hitta en säker, miljösmart och kostnadseffektiv logistiklösning. Fabriken ligger bara 10 kilometer från Skellefteå hamn, men då det inte finns någon reguljär RoRo service i hamnen hör det inte till vanligheterna att denna typ av last kan skeppas lokalt.  

– Normalt sett tvingas vi köra denna typ av gods långa sträckor på lastbil för att nå en hamn där de stora RoRo-fartygen anlöper. I det här fallet var det inte alls optimalt då stålkonstruktionen kan rosta som en konsekvens av allt vägsalt, berättar Johan Karlberg Regionchef Norra Sverige på Greencarrier Freight Services, som fick uppdraget att planera transporten.

Bild
Johan Karlberg, Greencarrier Freight Services och Aneta Rycaj, Ursviken Technology. Foto: Patrick Degerman

Johan Karlberg, Greencarrier Freight Services och Aneta Rycaj, Ursviken Technology.
Foto: Patrick Degerman

En lösning närmare än någonsin

När Greencarrier Freight Services började jämföra olika distributionskedjor visade det sig att man inte längre behövde gå över ån efter vatten.

– WALLENIUS SOL är ju här uppe nästan varje vecka nu för tiden, så med ett extra stopp i Skellefteå fick vi till en perfekt lösning. En lösning som inte har varit möjlig förut, säger Johan Karlberg.

På förmiddagen den 16 mars anlöpte alltså WALLENIUS SOL Skellefteå hamn där de rekordstora stålstyckena tryggt togs ombord för transport till Antwerpen. För de resterande sjömilen över oceanen ansvarar Wallenius Wilhelmsen som beräknas anlöpa USA i slutet av april.

– Jag blev glatt överraskad när det visade sig att vi skulle kunna frakta godset från Skellefteå och att det dessutom var ett av de billigaste alternativen, säger Aneta Rycaj som är distributionsansvarig på Ursviken Technology.

Miljömässiga fördelar

11 lastbilar, lastade med totalt 504 ton gods, körde tack vare WALLENIUS SOL:s anlöp i Skellefteå nu endast den korta sträckan från fabriken till den närliggande hamnen. Alternativet hade varit en drygt 100 mil lång vägtransport till Göteborg, som skulle ha medfört både trafikstörningar, slitage på vägbanan och en ökad risk för skador på godset. Genom att låta WALLENIUS SOL ansvara för hela delsträckan till Antwerpen minskar Ursviken Technology utsläppen av växthusgaser med 54 procent.

– I de siffrorna har vi inte räknat in det klimatavtryck som följebilarna hade inneburit, så i verkligheten är det en ännu större miljövinst. Det här är ett bra exempel på hur nya logistiska möjligheter, tack vare den industriella utvecklingen längs Norrlandskusten, också kommer det lokala näringslivet till godo, säger Johan Karlberg.