Starkare tillsammans

För en hållbar utveckling

Två starka aktörer lanserar gemensamt rederi med premiär 2019

Med ökande volymer av last som ska transporteras från Skandinavien och ökade krav på både kostnads- och miljöeffektivare transporter behövs nya lösningar. Det är mot den bakgrunden Svenska Orient Linien och Wallenius nu skapar det nya rederiet WALLENIUS SOL.

LÄS MER

Fyll i formuläret

Kontakta oss