Hoppa till huvudinnehåll

Vasa viktigt i Wärtsiläs hållbarhetsarbete

Bild
Mikael Lindberg
Photo: Linus Lindholm

Omläggning av transporter från väg till vatten gav Wärtsilä miljömässiga fördelar och klirr i kassan. Men vägen dit var inte spikrak.

DET FINLÄNDSKA TEKNOLOGIFÖRETAGET Wärtsilä bygger en stor anläggning för forskning, utveckling och produktion i Vasa. Anläggningen, som går under namnet Smart Technology Hub (STH), väntas stå klar 2021. 

Ekonomiskt och miljömässigt ohållbart 

I samband med STH såg Wärtsilä över sina processer, däribland logistiken. Bolaget köper material från Mellaneuropa och transporterar till fabriken i Vasa. Tidigare gjorde Wärtsilä som majoriteten av de finska bolagen, det vill säga transporterade godset till norra Tyskland med trailer. Därifrån färdades det över Östersjön till hamnar i södra Finland för vidare transport (20–30 mil) på landsväg till Vasa.

– Att transportera på landsväg är sämre både för miljön och i ett ekonomiskt perspektiv. Därför började vi undersöka möjligheten att få varorna transporterade direkt till hamnen i Vasa, säger Mikael Lindberg, Development Manager, Wärtsilä. 

Informationsflöden och svajiga exporter

Bolaget hade tidigare funderat på hamnlösningen i Vasa. Problemet då var att exporterna från Wärtsilä var för fluktuerande för att affären skulle gå ihop. 

– Den här gången vände vi på kartan och tittade på stadiga volymer in. Vi byggde vidare på dessa volymer och började sedan diskutera med WALLENIUS SOL. Eftersom de hade andra flöden blev Vasa en potentiellt bra hamn att satsa på för oss båda, säger Mikael Lindberg.

Bild
Mikael Lindberg, Development Manager, Wärtsilä

Mikael Lindberg är Development Manager på Wärtsilä.  Foto: Linus Lindholm

Processen att styra om flödena var dock inte smärtfri. Eftersom den nya hamnlösningen i Vasa innefattar många parter var den största utmaningen informationsflödet. 

I dag har Wärtsilä en så kallad free carrier-lösning, det vill säga att de styr hela kedjan och betalar transporten från det att leverantören lastar godset tills det lossas hos Wärtsilä. 

När en bokning blir gjord går den till ett kontrolltorn som koordinerar alla transporter. Information går sedan till avgående och ankommande hamnar. Integreringen av de olika parternas system och tillhörande förhandlingar tog ungefär ett år.

Klirr i kassan och miljömässiga fördelar 

Nu är hamnen i Vasa ansluten till WALLENIUS SOL:s infrastruktur över Östersjön. Inkommande laster samordnas vid en hub i Antwerpen och tas sedan till Vasa i reguljär trafik. På vägen tillbaka fraktas Wärtsiläs färdiga motorer. 

– Extra roligt är att andra företag ser fördelarna med den nya transportlösningen. Det är inte så konstigt. Då vi flyttat transporterna från landsväg till Östersjön blir det både billigare och innebär mindre koldioxidutsläpp, säger Mikael Lindberg.

Han fortsätter:

– Eftersom vi själva konsoliderar godset har vi mer gods i enheterna som transporteras. Jag vågar inte säga exakt hur mycket mindre koldioxidutsläpp hamnlösningen innebär, men det är en minskning på åtminstone tio procent. Det är en viktig byggsten i vårt hållbarhetsarbete.