Hoppa till huvudinnehåll

Välkommen till WALLENIUS SOL och vår hållbara motorväg till sjöss

Bild
WALLENIUS SOL´logo på bakgrundsbild

WALLENIUS SOL är ett innovativt rederi med siktet inställt på hållbara transportlösningar i Bottenviken och Östersjön.

Genom att kombinera nytänkande, höga ambitioner och omtanke om miljön med lång erfarenhet från branschen vill vi bli en möjliggörare för svensk och finsk basindustri i Bottniska viken. Med regelbunden linjetrafik mellan norra Skandinavien, kontinenten och Storbritannien kan vi erbjuda RoRo-trafik med ett flexibelt tonnage, oavsett last.  

Flexibla sjötransporter

WALLENIUS SOL erbjuder en linjeservice med ett ständigt växande nätverk av hamnar. Med täta och regelbundna avgångar löser vi på ett tryggt och effektivt sätt godstransporter mellan viktiga hamnar i norra Finland och Sverige, Tyskland, Beneluxregionen och Storbritannien. 

Vår fartygsflotta hanterar trailers, containers och projektlaster och vi är dessutom specialiserade på hög och tung last som behöver lyftas ombord. Fartygen lastas sydgående med produkter från bland annat pappersindustrin samt stålindustrin. Nordgående transporter innehåller bland annat insatsvaror till industrin och annan last. Godset lastas på kassetter samt SECU och containers.

 

Bild
The bridge on a vessel

MISSION

Möjliggörare för ett hållbart välstånd

Genom en hållbar logistisk infrastruktur, med utgångspunkt i Bottenviken, banar vi väg för framgångsrik handel.

VISION

Logistiska pionjärer med ett industriellt tankesätt

Vi är det uppenbara valet för nyskapande och hållbara lösningar där tillförlitlighet är avgörande.

Bild
Sunset outside the bridge of a vessel
Bild
Konceptbild av WALLENIUS SOL RoRo-fartyg

Hållbar sjöfart

Vårt mål är en flotta utan skadlig klimat- och miljöpåverkan och vår ambition sträcker sig längre än gällande lagar, förordningar och andra krav ställda på branschen. 2022 levererades världens största isklassade ConRo-fartyg till WALLENIUS SOL. Vi kallar dem The Enablers. De nya fartygen kommer att minska utsläppen av växthusgaser med 63 procent jämfört med de äldre fartygen i vår flotta. Nästa generations fartyg (beräknad byggstart 2027) uppskattas bli 20 procent mer energieffektiva än de multi fuel-fartyg som levererades 2022. Det här är bara början på vår resa.

Ladda ner vår klimatfärdplan för hållbar sjöfart:

Starkare tillsammans

Ett modernt rederi sprunget ur nära 200 års erfarenhet av rederiverksamhet. 
WALLENIUS SOL etablerades 2019 då Wallenius Lines och Svenska Orient Linien bildade ett gemensamt rederi med syftet att stärka infrastrukturen vid Bottniska viken och Östersjön.  

Bild
wallenius lines logo

Wallenius Lines

Wallenius Lines har över 80 års erfarenhet som investerare och aktiv ägare inom den globala sjöfartsindustrin. På 1960-talet utvecklade Wallenius RoRo-konceptet och äger idag några av världens största RoRo-nätverk, däribland 37,8 procent i Wallenius Wilhelmsen ASA. Wallenius äger också 50 procent av kortsjörederiet United European Car Carrier (UECC) som ägs tillsammans med ett av världens största rederier, japanska NYK Line.
 

Bild
SOL Logo

Swedish Orient Line

1911 grundades Svenska Levant Linjen av Dan Broström genom Tirfing Rederi AB, och den första resan gjordes av M/S Upland från Göteborg. 1927 bytte rederiet namn till Swedish Orient Line (SOL). SOL bedriver linjetrafik mellan Skandinavien, kontinenten, Storbritannien, Baltikum, norra Afrika och östra Medelhavet.