Hoppa till huvudinnehåll

Villkor

Informationen på denna sida gäller för godstransporter med WALLENIUS SOL. Våra villkor definieras av lagen tillsammans med NSOCC Green Card. Detaljerna finns här nedan eller hos din kontaktperson hos oss.

Transportvillkor

Bestämmelserna som anges och hänvisas till i dessa transportvillkor ska tillämpas på alla avtal som ingås med transportören.

Dokument
Bild
 Fartygs som plöjer genom isigt hav
Bild
Woman with Standard Business Terms

Standard Business Terms (SBT)

Syftet med dessa villkor är att fastställa reglerna för WALLENIUS SOL:s engagemang som logistikleverantör gentemot sina kunder.

Dokument

NSOCC Green Card 2011 (1st Edition)

Riktlinjer för fordringar avseende skadat gods som transporterats i enlighet med transportörens normala transportförhållanden.

Dokument
NSOCC Green Card (44.97 KB)
Bild
Två män i hjälm går genom en lagerlokal

Anmäl skada

Om den upphämtande föraren upptäcker en skada på en enhet måste skadan rapporteras innan godset lämnar terminalen. Läs mer om hur du gör anspråk här.