Hoppa till huvudinnehåll

Logistiskt ekosystem ger bättre affärsmöjligheter

Bild
Pappersrullar på Skandinavienkai terminal
Words: Lars Borchert
Photo: Olaf Malzahn

På en alltmer tidskritisk marknad krävs effektiva logistiklösningar. För Stora Enso innebär lager- och distributionscentret vid Lübecks hamn och effektiva sjötransporter både ekonomiska och miljömässiga fördelar.

– KOM IGEN, NU SÄTTER VI IGÅNG, säger terminalassistenten Stefan Hein till sina kollegor vid lunchtid en fredag i början av oktober. Han och tre hamnarbetare går över kajen vid Nordlandkai i Lübeck i norra Tyskland för att lossa ett RoRo-fartyg, lastat med papper och kartong, som just har anlänt från Uleåborg i norra Finland. 

– WALLENIUS SOL:s fartyg är alltid i tid, oavsett om det regnar, är fint väder eller packis. Det brukar ta fyra timmar att lossa och ytterligare tre att lasta, säger Stefan Hein samtidigt som traktorer drar släpvagnar med containrar till lagerlokalerna i den kalla höstluften.

Bild
Knut Hansen, Senior Vice President Logistics Global at Stora Enso

Knut Hansen, Senior Vice President Logistics Global vid Stora Enso.  Foto: Olaf Malzahn och Stora Enso

Effektiva och flexibla transporter

WALLENIUS SOL transporterar varor över Bottenviken, Östersjön och Nordsjön. En av de största kunderna är Stora Enso – en av världens största leverantörer av förnybara lösningar inom förpackningar, biomaterial, träprodukter och papper.

– Vårt samarbete med WALLENIUS SOL hjälper oss på en mycket konkurrensutsatt marknad. Utöver höga kvalitetskrav på våra produkter kräver kunderna allt snabbare leveranser och flexibilitet. Så vi behöver tillförlitliga och effektiva transporter, säger Knut Hansen, Senior Vice President Logistics Global vid Stora Enso

Stora Enso har länge samarbetat med Lübecker Hafen-Gesellschaft (LHG), Tysklands största RoRo-terminaloperatör i Östersjön. För att minska såväl transportkostnader som utsläpp beslutade Stora Enso för några år sedan att flytta sitt gods från södra Finland till Lübeck.

– Våra produktionsanläggningar ligger långt ifrån våra kunder nere på kontinenten. Av 2,4–3 miljoner ton varor per år har vi idag nästan 1 miljon i lager i Lübeck, säger Knut Hansen.

Logistiskt ekosystem

WALLENIUS SOL, LHG och Stora Enso har byggt upp ett effektivt och flexibelt logistiskt ekosystem som även används av andra kunder.

– När fartygen har transporterat våra varor söderut, tar de med sig andra varor norrut, säger Knut Hansen.

Ortwin Harms, marknads- och försäljningschef på LHG, tillägger:

– Nu när vi utökar kapaciteten vid vår största kaj, Skandinavienkai, blir fördelarna med den här infrastrukturen ännu större.

Bild
Ortwin Harms, Head of Marketing and Sales vid LHG

Ortwin Harms, marknads- och försäljningschef på LHG.  Foto: Olaf Malzahn

2017 tecknade Stora Enso och LHG ett samarbetsavtal för en ny skogsproduktterminal.

– Det gör att vi kan bygga vidare på vårt långa och goda samarbete även i framtiden. Vid vår växande terminal Skandinavienkai kan vi erbjuda Stora Enso bästa möjliga hantering, säger Ortwin Harms.

 – En av fördelarna med den pågående expansionen av Skandinavienkai är att den inkluderar ett lager- och distributionscenter för skogsprodukter, säger Knut Hansen.

Det var detta som, tillsammans med ett antal andra funktioner, gjorde att Stora Enso valde att även lagerhålla sina produkter från norra Finland vid Skandinavienkai i Lübeck.

– Vårt mål är att dessa varor ska finnas i Skandinavienkai vid slutet av 2021. Transporterna är en viktig faktor som påverkar priset på våra varor, och det kan innebära en stor utmaning att få ner dem till kontinenten, säger Knut Hansen och fortsätter:

– WALLENIUS SOL:s fartyg klarar att hantera den kapacitet vi behöver för att leverera till Lübeck. Genom att minska antalet transporter till bara ett fåtal per år får vi både miljömässiga och ekonomiska fördelar, säger Knut Hansen.

Stora Enso

Stora Enso har medarbetare i över 30 länder och är en ledande leverantör av lösningar inom förpackningar, biomaterial, träprodukter och papper. Stora Ensos huvudkontor ligger i Helsingfors och merparten av koncernens försäljning och verksamhet sker i Europa. Stora Enso har tre forskningscentrum, i Imatra (Finland), Karlstad (Sverige) och Mönchengladbach (Tyskland), och två innovationscentrum, i Stockholm och Helsingfors. Största delen av virket kommer från företagets egna skogar i norra Europa.

Lübecker Hafen-Gesellschaft GmbH (LHG)

LHG driver fyra terminaler i Lübeck: Nordlandkai, Seelandkai, Schlutup och Skandinavienkai som är störst. LHG har en total lasthanterings- och lageryta på 156 hektar (täckt yta: 27 hektar) och 18 ankarplatser för RoRo-fartyg. Tillsammans med dotterbolag och närstående företag har anläggningen mer än 700 anställda.

Skandinavienkai

Terminalområde: 749 000 m²

Kajlängd: 2,065 m

Ankarplatser för RoRo-fartyg: 9 (4 med ramp till övre däck, 2 pontoner)

Räls: 12 000 m

Täckt område: 30 000 m² plus cirka 4000 m²

Huvudsakligt gods: långtradare, containrar, nya/begagnade fordon, pappers- och skogsprodukter, tung last och projektlast, allmän och farlig last.