Hoppa till huvudinnehåll

ETS-tillägg

Bild
Containers på väderdäck

Från och med den 1 januari 2024 kommer nya EU-regler att införas för utsläppshandelsystemet (ETS) inom sjöfartsindustrin. På denna sida kommer vi att förklara hur detta tillägg beräknas och ge dig en uppfattning om kostnadsnivån.

Kostnadskomponenter

Den primära kostnadskomponenten som WALLENIUS SOL,  i egenskap av rederi, kommer att ställas inför är kostnaden för att köpa koldioxidtillstånd. Detta görs via en öppen marknad. För varje ton CO2 som våra fartyg släpper ut kommer ett koldioxidtillstånd att köpas. I grund och botten kommer våra fartygs bränsleförbrukning att översättas till koldioxidtillstånd, och kostnaden för utsläpp kommer att fördelas över den last vi transporterar.

Bild
ETS-modell

På grund av både prisvolatiliteten för koldioxidtillstånd på marknaden och de operativa förhållandena på vår geografiska plats har WALLENIUS SOL beslutat att göra kvartalsvisa justeringar av vårt ETS-tillägg, detta för att jämna ut eventuella kortsiktiga variationer. För att underlätta införandet av nya ETS-priser för varje kvartal kommer beräkningen att baseras på EUR per tillstånd för det kommande kvartalet.

Vårt mål är att etablerat en rättvis modell där kostnaden fördelas jämnt bland användarna av våra tjänster. Observera dock att vi förbehåller oss rätten att justera våra beräkningar allt eftersom vi samlar på oss mer erfarenhet.

 

ETS avgift kvartal 2 2024  
Koldioxidtillstånd baserat på pris 61,15 EUR per tillstånd.  
ETS € per längdmeterLastadTom  
Bottenviken - Nordsjöns hamnar vv.4,721,42
Bottenviken - Travemünde/Lübeck vv.2,790,84
Zeebrugge - Tilbury vv.0,360,11
ETS € per TEULastadTom
Bottenviken - Nordsjöns hamnar vv.28,328,52

Kontakta oss

Om du behöver mer information eller har specifika frågor angående din last, tveka inte att kontakta oss.

Jonas Wåhlin
Jonas Wåhlin
Chief Commercial Officer