Hoppa till huvudinnehåll

WALLENIUS SOL levererade första maskinerna till Northvolt

Bild
Containers på väderdäck
Words: Christian Tarras Ericsson

Batteritillverkaren Northvolt planerar att dra igång sin jättelika anläggning i Skellefteå under 2021. För första leveransen av maskinell utrustning till fabrikslinjen valde Northvolt WALLENIUS SOL – och en speciallösning via Skellefteå hamn.

NORTHVOLT ÄR EN ny aktör på marknaden för tillverkning av litiumbatterier till i första hand eldrivna fordon. Det finns en utvecklingsavdelning i Västerås, och verksamhet i Polen och Tyskland. Det mesta av tillverkningen kommer dock att ske i den fabrik som håller på att byggas i Skellefteå: Northvolt Ett.

Bild
Edward Quigley överblickar lossningen av maskinkomponenter

Edward Quigley, Project Logistics Manager på Northvolt, överblickar lossningen av maskinkomponenter från M/S Thuleland.  Foto: Northvolt

– Vårt mål är att bli den grönaste batteritillverkaren, med lägst utsläpp av koldioxid. Vi har också som mål att bli konkurrenskraftiga gentemot de allra största batteritillverkarna i Asien, säger Edward Quigley, Project Logistics Manager på Northvolt.

Att valet föll på just Skellefteå beror på många faktorer, men en av de avgörande var den goda tillgången på fossilfri energi i norra Sverige. En annan var närheten till en hamn för in- och utskeppning av gods.

Premiärleveransen av maskinell utrustning till den första tillverkningslinjen skedde den 19 augusti. Då anlöpte WALLENIUS SOL:s fartyg M/S Thuleland till Skellefteå hamn med maskinkomponenter till ett vattenreningsverk. Delarna, sammanlagt fyra stora enheter på däck och 19 enheter under däck, är tillverkade i Europa och plockades upp av M/S Thuleland i Antwerpen.

WALLENIUS SOL har regelbunden linjetrafik mellan hamnar i Bottenviken och hamnar på kontinenten. Sydgående last utgörs till största delen av papper och andra skogsprodukter, medan det finns kapacitet till andra laster på vägen norrut. Skellefteå hamn är i vanliga fall inte ett av stoppen på linjetrafiken.

Bild
Ragnar Johansson, Per-Johan Johnsson, Peter Carlsson

Ragnar Johansson, vd på WALLENIUS SOL, Per-Johan Johnsson, kapten på M/S Thuleland och Peter Carlsson, vd och medgrundare av Northvolt.  Foto: Northvolt

– Vi gjorde en skräddarsydd lösning tillsammans med Northvolt och hamnen, säger Ragnar Johansson, vd för WALLENIUS SOL.

– Eftersom vi ändå passerar Skellefteå var det en smidig lösning för alla, med minimal miljöpåverkan. När vi från nästa år sätter in våra nya fartyg i linjetrafiken kommer miljöpåverkan att bli ännu mindre.

För Northvolt är det viktigt att ha transporter med låg miljöpåverkan.

– Därför föll det sig naturligt att samarbeta med WALLENIUS SOL. De har ett bra miljötänk och erbjuder innovativa lösningar. Vi kommer att anlita dem för åtminstone en leverans till i oktober, med maskindelar från Ostasien, säger Edward Quigley.

Ragnar Johansson hoppas på fortsatt samarbete med Northvolt – och att Skellefteå hamn blir ett regelbundet stopp i linjetrafiken.

– Det Northvolt håller på att bygga upp är ett enormt och häftigt industriprojekt, och det vore oerhört intressant att jobba vidare med dem. Det passar även oss bra i vår ambition att stärka infrastrukturen i Bottenviken. Eftersom vi ändå kör regelbunden linjetrafik, och har god befintlig kapacitet för framför allt norrgående gods, kan vi frakta även mindre laster av den typ som är aktuella i uppbyggnadsfasen, säger Ragnar Johansson.

Bild
Lars Widelund och Edward Quigley

Lars Widelund, VD för Skellefteå Hamn och Edward Quigley, Project Logistics Manager på Northvolt.

För Skellefteå hamn har det varit en fjäder i hatten att kunna ta emot godset från Thuleland.

– Historiskt sett har vi inte lossat så mycket RoRo-last, för våra kunder brukar inte ha det behovet. Men intresset har ökat på senaste tiden, säger Lars Widelund, hamnchef i Skellefteå.

Han lägger till:

– Jag är otroligt glad över de här anlöpen i augusti och oktober. Det öppnar för att kunder som behöver skicka mindre laster till kontinenten kommer att kunna göra det via hamnen i stället för på landsväg. Det är en tjänst vi inte har kunnat erbjuda tidigare. Det här kan bli ett lyft för regionen.