Hoppa till huvudinnehåll

Provtur på öppet hav!

Bild
Botnia Enabler during sea trail
Words: Maritha Arcos
Photo: Henrik Sundkvist

Förra veckan seglade WALLENIUS SOL´s nya fartyg ut på sin första längre tur på öppet hav. Sedan sjösättningen har en rad tester och åtgärder gjorts för att göra henne redo för provturen. Vi guidar dig genom momenten.

I juli 2021 sjösattes det första av WALLENIUS SOL´s två nya fartyg – Botnia Enabler. Och i oktober var det dags för systerfartyget Baltic Enabler att gå i sjön. Nyligen nådde teamet på varvet nästa stora milstolpe då Botnia Enabler seglade ut på sin första provtur. Under de månader som förflutit mellan sjösättningen och provturen har mycket hänt. 

Bild
Henrik Sundqvist, Wallenius Marine

Henrik Sundkvist, Wallenius Marine.  Foto: Olof Holdar/Henrik Sundkvist

– Det är som att driftsätta ett sjukhus, allt ska testas och gås igenom. Samtidigt som hytterna inreds driftsätter man systemen. Man kan inte starta motorerna innan man säkerställt att exempelvis nödstopp, temperatur och tryck funkar som det ska, berättar Henrik Sundkvist, Site Manager.

Krängningsprov

När man under driftsättningen (mooring trails) har försäkrat sig om att alla system är sjövärdiga är det dags för krängningsprov.  Med lösa trossar släpper man ut fartyget en bit från kajen och sedan förflyttar man vikten från ena till andra sidan för att kunna mäta fartygets krängningsvinkel och djupgående. 

– Det krävs en stor insatts av varvet att färdigställa fartyget inför krängningsprovet. Fartyget skall vara i stort sett färdigt, och all lös utrustning måste ut. Ställningar, svetsaggregat, gaffeltruckar, saxlyftar, skräp… det kan handla om hundratals ton. Till slut fick de till det, och ett lyckat krängningsprov utfördes, berättar Henrik Sundkvist

Bild
Djupgåendet kontrolleras

Bild 1/4: Skalorna för djupgående, markerade vid fören och aktern, kontrolleras och vattentemperaturen och densiteten bekräftas.

Bild
Gaffeltruckar trycker ut fartyget från kajen

Foto 2/4: Fyra gaffeltruckar tränar för att knuffa ut fartyget från kajen. Fartyget måste ligga fritt i vattnet, utan spända trossar när krängningsprovet genomförs. När truckarna trycker ut fartyget görs inga mätningar.

Bild
Närbild på stäven

Foto 3/4: Den isförstärkta stäven kan skönjas ovanför den tänkta vattenlinjen.

Bild
Kontroll av pendelutslagen

Foto 4/4: Pendelutslagen kontrolleras för varje viktförflyttning. En spänd stållina med en vikt hänger ned från undre däck i ett oljebad. Under krängningsprovet fanns tre likadana oljebad ombord.

  Botnia Enabler har lämnat hamnen

  Förra veckan var det så äntligen dags, den 14 februari 2022 seglade världens största isklassade multi-fuel RoRo-fartyg ut på öppet hav för sin första provtur. Detta moment kallas också ”sea trails”. Ombord fanns sju personer från Wallenius Marines team, certifieringstjänstemän från Lloyds Register samt ett stort antal varvsarbetare och tekniker.

  – Det har varit en lång period av förberedelser, och äntligen har vi genomfört den första provturen. Fartyget rör sig på ett trevligt och lovande sätt till sjöss, jag kan föreställa mig att det blir fina resor när hon är lastad med gods, säger Henrik Sundkvist och fortsätter:

  – Under våra sex dagar ute till sjöss har vi testat fartygets hastighet, manövrerbarhet, utrustning och säkerhetsfunktioner. Vi vill se att hon är tekniskt redo och uppfyller specifikationen så att vi kan leverera ett säkert, pålitligt och effektivt fartyg för dess besättning och ägare. 

  Bild
  Yantai Port Tug Boat assistance during departure

  Bild 1/3: Bogserbåt från Yantai hamn assisterar under avfärd

  Bild
  Commissioning team reviews the sea trials procedures

  Bild 2/3: CIMC Raffles driftsättningsteam granskar resultaten av provturen.

  Bild
  The bridge of Botnia Enabler

  Bild 2/3: Botina Enablers brygga

   Till skillnad från ett konventionellt fartyg kommer WALLENIUS SOL´s nya multi-fuel fartyg att genomgå två provturer i stället för en. Man har nu provkört driften på lågsvavlig gasolja (Marin Gas Oil – MGO) och nästa provtur kommer att köras på LNG. 

   Efter den andra och sista provturen kommer varvet att ha ett antal veckor på sig att fixa eventuella åtgärdspunkter innan det är dags för leverans och den efterlängtade jungfruturen mot hemvattnen i Bottniska viken. Leverans av fartyget sker under första halvan av 2022.