Hoppa till huvudinnehåll

Gigantiskt legobygge blir världens största LNG-drivna RoRo

Bild
Fartygsbyggnation på varvet
Words: Maritha Arcos

Till våren sjösätts världens största LNG-drivna RoRo-fartyg. Ett fartyg som är unikt på många sätt, både när det gäller lastkapacitet och en konstruktion som ska klara arktiskt klimat och tjocka isar. Ungefär 1,5 år in i projektet sätts nu skrovet ihop, bit för bit eller rättare sagt block för block.

BLAND SVETSLÅGOR OCH KAPMASKINER växer just nu två stycken fartyg, på 242 meter var, sakta men säkert fram på ett av Kinas högst rankade varv – CIMC Raffles. På pallar runt om på varvet ligger plåtdetaljer i varierande storlekar, vissa små som ett A4 papper, andra i storleksordningen av ett straffområde på en fotbollsplan. Var och en av delarna är utmärkta med en unik kod och utgör en liten byggsten i något mycket större.

Även om de grundläggande principerna inom skeppsbyggnad inte har förändrats avsevärt sedan människan började bygga fartyg har den moderna tekniken och materialen bara funnits under en i sammanhanget kort tid. Traditionellt sett byggdes fartygen på så kallade stapelbäddar där man satt upp ett skelett som sedan kläddes med plåt. I modern tid bygger man istället fartygen i olika moduler, så kallade block.

Blocken som bildar ett fartyg

– Jag brukar likna det vid ett gigantiskt legobygge, där man börjar med ett kölblock som måste väga minst 50 ton för den så kallade ”kölsträckningen” och sen bygger man block i olika sekvenser som så småningom tillsammans bildar fartyget, säger Per Westerdal som är projektledare på Wallenius Marine.

I blocken bygger man in ventilationskanaler, kabelstegar, rördragningar och annan utrustning redan från början.

– Förr i tiden byggde man upp hela skrovstrukturen innan man började installera rör, pumpar och annan utrustning. Att istället bygga in utrustningen i färdiga lådor som man sedan sätter ihop blir betydligt effektivare ur ett produktionshänseende, säger Per Westerdal.

Bild
En mittsektion till WALLENIUS SOL:s nya RoRo-fartyg

Ett fartyg tar form – ett block i taget. Mittsektionen till WALLENIUS SOL:s nya RoRo-fartyg står redo på slipen.

Produktionen på varvet i Kina är i full gång sedan mars 2020. Trots vissa fördröjningar till följd av pandemin har kölsträckningen för båda fartygen genomförts före tidsplanen och en av mittsektionerna står redan klar på slipen. Nästan hälften av de 130 block som utgör byggstenarna för respektive fartyg är konstruerade och klara. På plats på varvet i Yantai, Kina har Wallenius Marine tio man som följer processen på nära håll.

– Det är otroligt spännande att medverka i ett nybyggnadsprogram som detta. Förutsättningarna för att bygga fartyg i Kina är bra. Samtidigt krävs det ett större engagemang av personalen på plats i Kina för att följa upp och inspektera att det byggs enligt regler och god branschpraxis, säger Henrik Sundkvist, Site Manager, Wallenius Marine.

Sjösättning våren 2021

Om allt går enligt plan kommer ett färdigt skal att kunna sjösättas i april 2021. Då finns redan en stor mängd utrustning på plats i de olika blocken. Sedan väntar några intensiva månader av tester till kaj, detaljinstallationer och provturer på respektive bränsle innan världens största LNG-drivna RoRo-fartyg kan tas i bruk av WALLENIUS SOL på europakontinenten.

– Jag har varit med vid andra nybyggnadsprojekt och dockat ett 30-tal fartyg i Wallenius Marine-flottan och känslan är den samma varje gång ett fartyg lämnar varvet. Jag vet redan nu hur det kommer att kännas – tillfredställelsen av att få vara delaktig i ett projekt där samarbete mellan människor från olika kulturer och teknik resulterar i ett fint och säkert fartyg till dess ägare och besättning, säger Henrik Sundkvist, Site Manager Wallenius Marine.

Skrovet i detaljer

Bild
Ritning på ett skepp och dess block

 

Längd: 241,7 meter

Antal block: 130 (inklusive externa och invändiga ramper)

Bredd: 35,20 meter

Stålvikt (block): 15 135 ton