Hoppa till huvudinnehåll

Nytänkande ökar containerkapacitet med 50 %

Bild
Trippelstackade containers
Words: Maritha Arcos
Photo: WALLENIUS SOL

Genom att tänka utanför boxen, och trippelstacka containers på ett klassiskt RoRo-fartyg, ökar WALLENIUS SOL nu sin containerkapacitet på rutten Zeebrugge-Antwerpen-Karleby-Skellefteå-Uleåborg-Kemi.

I väntan på leveransen av WALLENIUS SOL´s nya ConRo-fartyg har MV Tavastland satts rederiets på sin Antwerpen-service. Tavastland är byggd och anpassad för att stapla två containers i höjd. Men i samband med att efterfrågan hos kunderna ökade bestämde sig WALLENIUS SOL för att effektivisera transporterna genom att möjliggöra trippelstackning av containers på LoLo-position.

– Tavastland är designad för att vara ett traditionellt RoRo-fartyg, men när vi började anlöpa kajer och terminaler som endast kan lasta med kran så blev vi tvungna att tänka nytt, berättar Mathias H Arnbert, operations WALLENIUS SOL.

Han fortsätter: 
– Fartyget kör fortfarande med kassett, men eftersom lasten inte dras i land har vi, efter en del praktiskt förarbete, kunnat öka höjden från två till tre containers.
 

Efter många och noggranna beräkningar har M/V Tavastland fått ett uppgraderat stabilitetsprogram och i februari 2022 gick alltså de första turerna med tre containers på höjd. Genom denna lösning har containerkapaciteten ökat med 50 procent – från 224 TEU till 336 TEU. 

– Den här lösningen är ganska unik. På ett traditionellt LoLo-fartyg har man containerfästen som sitter fast i däcket, men eftersom vi utgår från ett RoRo-fartyg har vi i stället en plattform med kassetter i vilka det sitter containerfästen. Sen är ju alla kassetterna surrade i däck samt sitter fast med pushers, så de kan inte röra sig på något sätt, förklarar Mathias H Arnbert.

WALLENIUS SOL har nu testat konceptet en tid, och trippelstackningen har visat sig vara effektiv även på kortare sträckor där tomcontainers behöver förflyttas.

– Det känns bra att vi, genom att tänka i nya banor, kan utnyttja ett fartyg i linjetrafik på det här sättet. Den här lösningen innebär inte bara att vi kan ta mer gods på en och samma båt, vi har också mer kapacitet till att ta med oss tomcontainers. Genom att våra kunder slipper sätta in lastbilar för att flytta containers kan vi tillsammans minska klimatavtrycket, säger Elisabeth Lindén, Manager Feeder Services på WALLENIUS SOL.

När de nya ConRo-fartygen, Botnia Enabler och Baltic Enabler, tas i trafik kommer kapaciteten på sträckan Zeebrugge-Antwerpen-Karleby-Skellefteå-Uleåborg-Kemi att öka till 1000 TEU per fartyg och MV Tavastland, får en ny rutt.

Mathias H. Arnbert
Mathias H. Arnbert
Operations Manager
Elisabeth Lindén
Elisabeth Lindén
Ports and Terminal Manager