Hoppa till huvudinnehåll

Ny feederoperatör från Bottenviken

Bild
Containers transporterade av feederoperatör WALLENIUS SOL
Words: Maritha Arcos

Nu utökar WALLENIUS SOL sitt erbjudande och kopplar ihop sitt etablerade nätverk i Bottenviken och Östersjöregionen med resten av världen. Detta i egenskap av feederoperatör till världens översjörederier.

WALLENIUS SOL fortsätter att utveckla sitt erbjudande och har sedan mars i år kunnat erbjuda en produkt avsedd för översjömarkanden. Som feederoperatör till några av världens största översjörederier finns det nu möjlighet för kunderna att utnyttja containerkapaciteten på WALLENIUS SOL:s fartyg som redan går på fasta rutter i Bottenviken och Östersjön.
 
– I en region som Bottenviken och Östersjön är underlaget för ren RoRo eller ren containertrafik begränsad och känslig för konjunktursvängningar. När vi nu snart tar våra nya fartyg i trafik kommer vi att ha en utökad containerkapacitet, på cirka 800 TEU per fartyg. Vi vill nyttja den på bästa sätt och hjälpa till på de rutter där översjörederierna saknar egna fartyg eller behöver mer kapacitet, berättar Jonas Wåhlin, General Manager WALLENIUS SOL.
 
När de nya fartygen kommer i slutet av året är det är på rutten Kookkola – Skellefteå – Kemi – Oulu som WALLENIUS SOL kommer att erbjuda en effektiv och pålitlig feederservice till Antwerpen, en av Europas största containerhamnar, och närliggande Zeebrugge.
 
– Det här upplägget skapar också en ökad effektivitet i hamnarna. Eftersom containers kan lyftas ombord med kran samtidigt som RoRo körs in i fartyget kan vi ta mer last under samma tid. Det kan i sin tur korta ledtiderna i hamnen jämfört med om två fartyg skall lastas, säger Jonas Wåhlin.