Hoppa till huvudinnehåll

Regelbunden linjetrafik till Port of Skellefteå

Bild
Aerial photo, Port of Skellefteå
Words: Maritha Arcos
Photo: Erland Segerstedt

Nu utökar WALLENIUS SOL sin service i Bottenviken och kopplar ihop Skelleftehamn med Finland, Zeebrugge och Antwerpe

WALLENIUS SOL fortsätter att utveckla sitt erbjudande och förbättra infrastrukturen i Bottenviken. I samband med det avtal om transportlogistik som slutits mellan Scanlog och Northvolt inkluderar nu WALLENIUS SOL sin första svenska kommersiella hamn i sitt linjenät. Servicen innebär veckotrafik till Port of Skellefteå med start i oktober 2021.
 
– I de dialoger vi haft med industrin har vi identifierat ett behov av en pålitlig, regelbunden veckotrafik som kopplar ihop Port of Skellefteå med kontinenten. Därför känns det extra roligt att vi nu kan erbjuda både feeder- och RoRo-service till regionen, säger Jonas Wåhlin, General Manager WALLENIUS SOL.
 
Genom den nya rutten Zeebrugge- Antwerpen- Karleby- Skelleftehamn- Kemi-Uleåborg får nu Port of Skellefteå sin första feederservice på cirka 15 år, denna gång kombinerad med RoRo-trafik av maskiner, trailers och annat rullande gods inklusive breakbulk och rolltrailer.

Bild
Porträtt Lars Widelund, Port Manager

Lars Widelund, hamnchef. Foto: Elisabeth Lindström

– Det kommer att bli ett naturligt inflöde av containers som kan återlastas och nyttjas av exportindustrin i och kring Skellefteå. Att vi nu kopplar ihop svenska norrlandskusten med Finland öppnar även upp för transporter och tompositionering av containers mellan länderna, berättar Jonas Wåhlin.  
 
I ett första skede är det de chartrade fartygen Fionia Sea och Jutlandia Sea som kommer att trafikera rutten. Dessa kommer vid årsskiftet att ersättas av WALLENIUS SOL:s nybyggen. Fartygen som kommer att bli världens största isklassade multi-fuel RoRo-fartyg kommer att vara drygt 50 meter längre än de båtar som historiskt sett anlöpt Port of Skellefteå. Men hamnen är, enligt hamnchef Lars Widelund, väl förberedda:
 
– Redan 2012 såg vi tendenserna, och har precis anpassat farleden för att kunna ta in större fartyg. I praktiken innebär det att vi har muddrat och breddat farleden in till den inre hamnen där RoRo-trafiken anlöper. Anpassningen innebär också att vi kommer att kunna ta emot trafik även under den mörka delen av dygnet,  berättar Lars Widelund.

Jonas Wåhlin
Jonas Wåhlin
Chief Commercial Officer