Hoppa till huvudinnehåll

Nya möjligheter för Norra Timber

Bild
Norra Timbers sawmill in Kåge, Sweden
Words: Maritha Arcos
Photo: Norra Timber

Norra Timber är ett av de företag som kunnat dra nytta av industriboomens effekter längs svenska Norrlandskusten och den nya linjeservicen från Port of Skellefteå.

Kan en enskild industrisatsning lyfta en hel bygd och förbättra affärsmöjligheterna för redan etablerade företag? Skellefteå kommun står inför Sveriges största industrietablering i modern tid, och som en följd av detta har kommunen fått en regelbunden ConRo-service. Träförädlingsföretaget Norra Timber är ett av flera företag som tack vare möjligheten att skeppa sitt gods från kommunens egen hamn, kunnat förbättra sina leveransflöden.

Bild
 Daniel Färdeman, Sales Manager på Norra Timber

 Daniel Färdeman, Sales Manager på Norra Timber. Foto: Norra Timber

– Historiskt sett har vi kört den största delen av våra europeiska volymer på hjulburna transporter, men sedan WALLENIUS SOL etablerade sin RoRo-service behöver vi bara köra en dryg mil med lastbil och kan sedan lasta på kassetter för sjötransport till Lübeck eller Antwerpen, säger Daniel Färdeman, sales manager på Norra Timber.

En kassett rymmer ungefär samma volym som två trailers. För Norra Timber innebär det en minskning med cirka 200 lastbilstransporter per kvartal. I och med den nya ConRo-servicen har det också blivit möjligt att skeppa containers från den egna hamnen ut på världsmarknaden.

– För oss och våra kunder handlar allt om att hitta stabila flöden. Under vissa tider på året är det svårt att hitta tillräckligt många trailers här uppe, så därför har WALLENIUS SOL´s RoRo-service blivit ett jättelyft för oss. På det här sättet kan vi skicka större volymer och säkerställa att vi, även fortsättningsvis, kan erbjuda våra kunder ett helhetskoncept med regelbundna och effektiva leveranser, säger Daniel.

– Om vi sedan tittar på miljöaspekten så kommer vi, med största sannolikhet, se bättre resultat om vi jobbar med en kort inlandstransport följt av båt i stället för att köra allt på hjulburen trailer.

Att dela logistisk lösning med eventuella konkurrenter har Daniel inga problem med.

–  Faktum är att det blir bättre för alla om vi är många som tar vår last på samma fartyg, för då får vi större volymer och mer regelbundenhet i anlöpen.