Hoppa till huvudinnehåll

Sjöfarten nyckel i övre Norrland

Bild
Sjötransport längs Norrlandskusten
Words: Gustaf Höök

Det växer så det knakar längs övre Norrlandskusten. Historiskt stora investeringar inom industrin skapar nya möjligheter för regionen, men ställer samtidigt högre krav på logistiken.

NORTHVOLT BYGGER en batterifabrik i Skellefteå, Talga Resources planerar för gruvbrytning och produktion av anodmaterial i Norrbotten och tre industrijättar förbereder för fossilfri malm- och stålproduktion i Kiruna, Gällivare, Boden och Luleå.

Det är bara tre exempel på den starka tillväxt som sker i övre Norrland. Det finns olika beräkningar på hur stora summor hamnar, industriföretag och andra aktörer kommer att investera de kommande tjugo åren, men det kan handla om så mycket som 1 000 miljarder kronor.

– Många begriper nog inte hur stort detta är. Det har producerats malm och stål under många år, men nu kommer nya etableringar, drivna av klimatomställningen, säger Peter Larsson, regeringens samordnare för samhällsomställningen i Norrbotten och Västerbotten.

Han fortsätter:
– Från att enbart ha varit råvaruexportör blir övre Norrland även förädlare, oavsett om det handlar om malm, skog, mineraler eller el. Både förädlingsvärdet och volymerna kommer att öka väsentligt och det uppstår nya verksamheter som tar rygg på megainvesteringarna.

Bild
Peter Larsson

Peter Larsson, regeringens samordnare för samhällsomställningen i Norrbotten och Västerbotten. Foto: Sveriges Ingenjörer

Logistiska utmaningar

Peter Larsson räknar med att investeringarna kommer att öka övre Norrlands befolkning med 100 000 personer på 10–15 års sikt – och konstaterar att det kommer att ställas helt nya krav på transporter.

– Utifrån vad vi vet i nuläget, så kommer utleveransen av gods att bli dubbelt så stor som i dag. Produkter som bilbatterier och grönt stål ska ju i huvudsak gå på export. Rent generellt är det viktigt med tillförlitlighet och regularitet, så att leveranserna når slutkund i rätt tid.

En anledning till de stora satsningarna i övre Norrland är den goda tillgången på förnybar el – och både från näringslivets sida och från statligt håll är man måna om att även transporterna ska vara så klimatneutrala som möjligt. Så här skriver regeringen bland annat i den nyligen framlagda propositionen om framtidens infrastruktur: ”Överflyttning av godstransporter från väg till järnväg och sjöfart kan bidra till att transporteffektiviteten ökar och att utsläppen av växthusgaser kan minska.”

För att öka kapaciteten på järnväg planeras den så kallade Norrbotniabanan – som ska gå mellan Umeå och Luleå, med förlängning norrut till Haparanda – samt Nya Ostkustbanan, som innebär dubbelspår mellan Gävle och Härnösand.

– Men eftersom det troligen tar minst tio år att färdigställa Norrbotniabanan och ännu längre tid innan Nya Ostkustbanan är byggd, så är transporter på vattnet helt avgörande, säger Peter Larsson. 

I Luleå hamn planeras för Malmporten, Sveriges största muddringsprojekt i modern tid. Det beräknas kosta 2,7 miljarder kronor och innebär att större fartyg kan trafikera Luleå hamn dygnet runt, året runt. Även i Skellefteå, Sundsvall och Gävle ska det satsas på hamnarna.

– Det finns stora ambitioner. Jag har haft flera sittningar, bland annat med hamnarna i Skellefteå och Luleå, och investeringsplanerna är väldigt spännande, säger Peter Larsson.

Han fortsätter:
– Det gäller inte bara att skapa fler kajplatser, utan även att farlederna klarar större fartyg – och att landtransporterna till hamnarna håller måttet. Till exempel behöver E4:an genom Skellefteå förstärkas. Samma sak med väg 372 till Skellefteå hamn.

Inga löften från regeringen

När infrastrukturpropositionen presenterades fick sjöfarten dock stå i bakgrunden. Till exempel lämnades inga löften om nya isbrytare, som skulle vara en viktig pusselbit, vilket förvånade Rikard Engström, vd för Föreningen Svensk Sjöfart.

– Det är med förvåning vi från Svensk Sjöfarts sida tvingas konstatera att isbrytare inte nämns med en rad i infrastrukturpropositionen. Därmed är förstås inte sagt att Trafikverket inte kan ta in investeringen i den nationella plan man kommer att börja arbeta med. Som strategiskt ansvarig myndighet för hela infrastruktursystemet utgår jag från att Trafikverket kommer att göra det, men en tydlig signal från regeringen i infrastrukturpropositionen hade varit lämplig, sade han i ett pressmeddelande.

Satsningar längs Norrlandskusten

Bild
Karta över investeringar som görs längs Norrlandskusten

Northvolt

Tillverkning av litiumjonceller i Skellefteå. När fabriken är fullt utbyggd, preliminärt 2025, kommer den att vara en av Europas största och modernaste batterifabriker. Den kommer att ha kapacitet att producera 32 gigawattimmar per år, vilket är tillräckligt för att försörja en halv miljon elbilar med batterier.

Hybrit

Utvecklingsprojektet Hybrit drivs av SSAB, LKAB och Vattenfall, som har gått samman för att möjliggöra fossilfri malmbaserad ståltillverkning i Gällivare. Satsningen innebär att SSAB skall kunna producera stål med vätgas i stället för med kol och koks. 

Svevind

Bygger en jättelik vindkraftspark i Markbygden utanför Piteå. Om hela satsningen förverkligas rör det sig om en investering på 60 miljarder kronor. Den samlade produktionen väntas bli upp till 12 TWh.

Komatsu Forest

I Klockarebäcken utanför Umeå bygger skogsmaskinstillverkaren Komatsu Forest en ny fabrik, med fokus på hållbar produktion. Fabriken är en av Komatsu Forests största globala investeringar hittills. Första spadtaget togs i maj 2019 och planen är att fabriken ska invigas under 2021. Den kommer att vara CO2-neutral i sin produktion.

Talga Resources

Det australisk-svenska teknik- och materialföretaget Talga Resources planerar en produktionsanläggning för anodmaterial för batterier vid hamnen i Luleå. I investeringen ingår även gruvbrytning av grafit i Vittangi i Kiruna kommun, med tillhörande infrastruktur.