Hoppa till huvudinnehåll

Lastrum för utrymme och flexibilitet

Bild
Main deck
Words: Christian Tarras Ericsson
Photo: Patrik Malmer, STARK ODDWAY

Botnia Enabler och dess systerfartyg, Baltic Enabler, är noggrant planerade, designade och konstruerade för att optimera sina lastkapaciteter för att betjäna Bottniska viken.

De nya WALLENIUS SOL-fartygen, som sedan 2022 trafikerar Bottniska viken, är dödviktsoptimerade för att transportera tunga laster som skogsprodukter, stål och industrimaskiner, och särskild noggrannhet har lagts på att utforma en effektiv infrastruktur ombord på fartygen.

ConRo-fartyg

– När vi beställde fartygen sa vi att vi ville designa en hink som vi kunde sätta under vilken kran som helst. Och det är precis det vi har gjort. Vi har försökt göra dem så mångsidiga som möjligt, med förmågan att frakta riktigt tungt gods och projektlaster, säger Ragnar Johansson, vd, WALLENIUS SOL.

Resultatet är en fartygstyp som ofta kallas ConRo – en kombination av containerfartyg och RoRo.

– Det betyder att vi i princip kan frakta vilken typ av gods som helst, med undantag för flytande bulk. Vi transporterar huvudsakligen RoRo-last, men kan också använda hela väderdäcket för containrar. Kombinationen av RoRo och feeder är efterfrågad. Många av våra RoRo-kunder har också ett behov av containertjänster – så det är en perfekt matchning, säger Ragnar Johansson.

Bild
Weather Deck ConRo vessel Botnia Enabler

Väderdäck, Baltic Enabler. Foto: Patrik Malmer

Flexibla lastrum

Om vi tar Baltic Enabler som exempel så har hon fyra lastrum: det nedre lastrummet, huvuddäcket, det övre däcket och väderdäcket.

– Både det nedre lastrummet och huvuddäcket har en invändig höjd på 7,2 meter. Detta gör det möjligt att stapla dubbla containrar på kassetter och lasta RoRo-laster av nästan vilken typ och storlek som helst. Det är verkligen ett unikt fartyg, säger Mha-Ann Arguelles, överstyrman, Baltic Enabler.

Väderdäcket används i första hand för containrar, men kan även användas för RoRo-enheter tack vare fartygets interna rampsystem. Däcket är täckt med friktionsfärg – målarfärg med sand – som gör att RoRo-lasten inte behöver surras. Containrarna är låsta och säkrade med helautomatiska containerlås, FAT. Detta ökar effektiviteten vid lastning och lossning i hamn.

– Det invändiga utrymmet i kombination med ramperna gör att vi kan hantera stora och tunga projektlaster. Bakkanten av huvuddäcket kan ta boggilaster upp till 80 ton, säger Mha-Ann Arguelles.

Lastningsinfrastruktur med tre ramper

Enabler-fartygen har tre separata akterramper; mittramp, babord och styrbord. Genom att använda endast två ramper – mittrampen och en av sidoramperna – ges åtkomst till fartygets samtliga lastutrymmen.

– De här fartygen är bredare än de flesta andra, men i hamnar med smalare strandramper kan vi åtminstone öppna två ramper. Ramperna är väldigt lätta att manövrera, till skillnad från ramper jag har jobbat med på andra fartyg, det sparar mycket tid när vi ska öppna eller stänga ramperna. Tre ramper och flera nivåer av lastrum gör det också möjligt för oss att lasta och lossa samtidigt, vilket sparar tid i hamnen, säger Mha-Ann Arguelles.

Ragnar Johansson håller med:

– Vi har lagt mycket kraft på det interna rampsystemet för att snabbt kunna lasta och lossa fartygen i hamn. Hamntid är pengar. Kan vi spara tid i hamnen kan vi gå långsammare till havs och därmed bränna mindre bunker, säger han.

Bild
Stern ramps on ConRo-vessel Botnia Enabler

Enabler-fartygen är utrustade med tre separata akterramper. Foto: Kai Peränen

Större är bättre

Att de nya fartygen är större än sina föregångare är ett mycket medvetet val.

– Nybyggnationerna är nästan dubbelt så stora som de fartyg de ersätter och kan ta tre gånger så många containrar på däck. Vi kan lasta upp till 97 ton tunga kassetter över hela fartyget. Beslutet om att bygga ett så stort fartyg togs utifrån ett vår erfarenhet av tidigare affärscase, som visade oss att större fartyg skulle vara mer effektiva. I framtiden kommer det att visa sig vara rätt beslut, säger Ragnar Johansson.
 

Baltic Enabler / Botnia Enabler

Bild
Empty weather deck

Kapacitet: 6,442 lane metres and 962 TEU

45’ kassett kapacitet: 401 kassetter

Max. fri höjd: 7.2 metres

Dödvikt (DWT): 28,000 tonnes