Hoppa till huvudinnehåll

I motorrummet på Enabler-fartygen

Bild
Person walking alongside a big gas tank on board motor vessel Botnia Enabler
Words: Christian Tarras Ericsson
Photo: Patrik Malmer, STARK ODDWAY

De nya fartygen, Botnia Enabler och Baltic Enabler, är ett viktigt steg på WALLENIUS SOL´s resa mot fossilfrihet. Multi-fuel motorerna är viktiga nyckelspelare. Följ med oss ner i motorrummet.

Botnia Enabler och hennes systerfartyg Baltic Enabler är båda utrustade med multi-fuel motorer som kan köras på antingen dieselolja eller gas.

– För oss innebär hållbar sjöfart att verksamheten inte har några negativa effekter på miljön. Vårt mål är att vi ska vara fossilfria 2035, säger Ragnar Johansson, vd, WALLENIUS SOL.

Motorerna i de nya fartygen förbränner bränsle mer effektivt jämfört med föregående generation. När de körs på gas är utsläppsnivåerna av NOx, SOx och partiklar näst intill noll, och CO2-utsläppen från gas är 20 procent lägre än från traditionella dieselbränslen.

– De här fartygen är 57 procent mer energieffektiva jämfört med de fartyg de ersätter, vilket betyder en minskning av utsläpp av växthusgaser på 63 procent. Med rätt bränsle kan de bli helt fossilfria. Dessa fartyg kommer att hjälpa oss att nå vårt 2035-mål, säger Ragnar Johansson.

Bild
Fartygen drivs av två Wärtsilä 7-cylindriga tvåtakts multi-fuel motorer.

Wärtsilä 7-cylindriga tvåtakts multi-fuel motorer. Foto: Patrik Malmer

Bränsleeffektiva motorer

Enabler-fartygen drivs av två Wärtsilä 7-cylindriga tvåtakts multi-fuel motorer, en för varje propeller.

– Effekten är totalt 20 MW och det gör att vi klarar runt 19 knop under bra förhållanden, säger Hans Nilsson, chefsingenjör, Botnia Enabler.

När han är till havs leder han ett team bestående av en andra och en tredje ingenjör, två motormän, en reparatör och en elektriker.

– Anledningen till att vi har valt tvåtaktsmotorer är att de är mer bränslesnåla än fyrtaktsmotorer av jämförbar storlek. De har också bättre förbränning, vilket leder till lägre utsläpp, och ett bättre effekt/vikt-förhållande, säger Hans Nilsson.

Motorerna kan skifta från diesel till gas eller tvärtom på ett ögonblick, vilket ger en bränsleflexibilitet. Ombord på fartygen finns två vakuumisolerade gastankar, med en kapacitet på 685 kubikmeter vardera.

– Vår förhoppning är att vi ska kunna köra huvudsakligen på gas. Sammanlagt kan vi transportera omkring 500 ton LNG eller LBG. Huvudmotorerna, hjälpmotorerna och pannorna kan alla drivas på gas, säger Hans Nilsson.

Med hjälp av ett stort antal sensorer som installerats i såväl motorerna och som övriga fartyget sker en kontinuerlig prestandaövervakning. Data samlas in för ett antal faktorer som bränsleeffektivitet och motorprestanda för att sedan analyseras på övervakningscentralen i Stockholm som i sin tur kan ge fartygen beslutsstöd för drift och underhåll.

– De kommer till exempel att informera oss när vi behöver rengöra undervattenskroppen eller propellrarna för att bibehålla optimal effektivitet, säger Ragnar Johansson.

Landström och batteridrift

Det är fantastiskt vad man kan göra med ny teknik och viljan att förändra”
Ragnar Johansson
WALLENIUS SOL

De toppmoderna Enabler-fartygen är förberedda för att anslutas med kabel till landström, vilket innebär att man inte behöver låta generatorerna stå på för att alstra elektricitet när fartyget ligger i hamn. Genom att använda landström elimineras alla lokala utsläpp samtidigt som det ger en tystare arbetsmiljö ombord och möjlighet till underhåll.

WALLENIUS SOL´s nya fartyg har dessutom förberetts för batteridrift. Batterirummen är på plats, men väntar ännu på att fyllas – de snabba framstegen inom batteriteknik har gjort att fler moderna batterier finns tillgängliga än när fartygen beställdes.

– Det här ger oss möjligheter till peak shaving på öppet hav vilket innebär att vi kapar belastningstopparna och sparar mycket bränsle. Det är fantastiskt vad man kan göra med ny teknik och viljan att förändra, säger Ragnar Johansson.

___

Se fartygsspecifikation för Botnia Enabler och Baltic Enabler här

Ragnar Johansson
Ragnar Johansson
Senior Advisor