Hoppa till huvudinnehåll

WALLENIUS SOL inleder året med bredare produktportfölj

Bild
Elvir Dzanic
Words: Maritha Arcos
Photo: Anna-Lena Lundqvist

Klimat, tillväxt och flexibilitet. För att möta kundernas utmaningar har WALLENIUS SOL tagit fram en ny strategi där fokus ligger på att möjliggöra marknadens behov. 

För drygt fyra år sedan fattades ett modigt beslut – ett nytt svenskt rederi och ett unikt kommersiellt linjenätverk i Bottenviken sjösattes. Genom en flotta i teknisk framkant och en vilja att leda den gröna omställningen har WALLENIUS SOL etablerat en logistisk infrastruktur. Denna infrastruktur tjänar en region som präglas av tillväxt och som dessutom utmanas av arktiska förhållanden flera månader om året. För detta krävs en effektiv logistik. Elvir Dzanic, vd på WALLENIUS SOL, berättar om den nya fas som rederiet och dess kunder går in i under 2024.

 Fyra händelserika år har passerat. Vad händer nu?
– Vi kommer att fortsätta vår satsning på en klimatsmart logistisk infrastruktur, med bas i Bottniska viken. Vi vill även fortsättningsvis leda den gröna shippingomställningen, och det gör vi bland annat genom vårt nybyggnationsprogram, att optimera vårt linjenätverk och öka inblandning av biobränslen. Nu är det dags att ta nästa steg. Vi kommer att stärka vårt erbjudanden på flera områden för att möjliggöra hållbar tillväxt och välstånd för våra kunder.

Spännande, hur kommer det nya erbjudandet att se ut?
– Vi arbetar bland annat på en bredare produktportfölj. Genom partnerskap siktar vi på att kunna erbjuda skräddarsydd dörr-dörr-logistik, med utgångspunkt i vårt existerande linjenätverk. Dessutom kommer vi att utöka vår geografiska täckning genom optimering av hamnar, både i egen regi och i samarbete med utvalda strategiska samarbetspartners. Vi investerar även i digitala affärssystem, vilket kommer att ge våra kunder bättre översikt och göra det enklare att boka transporter.
 

Vi syftar till att växa tillsammans med våra kunder”
Elvir Dzanic
vd, WALLENIUS SOL

På vilket sätt möjliggör WALLENIUS SOLs infrastruktur framgångsrik handel?
– Som logistiska pionjärer med ett industriellt tankesätt, ser vi långsiktigt på vår verksamhet och syftar till att växa tillsammans med våra kunder. Vår infrastruktur, strategiskt placerad i den expansiva regionen längs Bottenviken, är utformad för att möta de växande logistikbehoven och möjliggöra denna tillväxt. För att lyckas med det behövs pålitliga, effektiva, regelbundna försörjningslinjer som är klimatsamarta. Det är denna kombination av flexibilitet och långsiktighet som skapar en stark koppling mellan oss och våra kunder.

Är det ett WALLENIUS SOL 2.0 vi talar om?
– Jag vet inte vilken version vi ska säga att det är. Vi vill alltid bli bättre, precis som en telefon blir det med varje ny modell. Det är ett WALLENIUS SOL som är proaktivt och konstant strävar efter att göra mer än marknaden förväntar sig, ett WALLENIUS SOL som är ledande och så ska förbli.