Hoppa till huvudinnehåll

Investerar i skogsindustrins framtid

Bild
Truck in a warehouse filled with paper rolls
Words: Scott Blixen
Photo: Olaf Malzahn

Genom långsiktiga partnerskap kan WALLENIUS SOL säkerställa att kundens specifika behov och ambitioner uppfylls. Två av rederiets största kunder förklarar hur skräddarsydda fraktlösningar bidrar till deras effektivitet och hållbarhet.

Niklas Fahlén ansvarar för logistik på Stora Enso, som är en ledande global producent av produkter baserade på trä och biomassa och även ett av världens äldsta företag.

– Ursprunget till vår verksamhet går tillbaka till 1200-talet. Vi har varit verksamma inom skogsindustrin under en lång tid. Vår huvudsakliga närvaro har varit i Finland och Sverige, men vi har även anläggningar i Polen, Belgien, Baltikum, Österrike och Tjeckien.
 

Bild
Niklas Fahlèn, Stora Enso

Niklas Fahlén, SVP Group Logistics & Sourcing, Stora Enso

Då regeringar och företag försöker begränsa konsumtionen av icke förnybara resurser ökar efterfrågan på Stora Ensos produkter snabbt.

– Många länder inför förbud mot engångsplast och stora förändringar görs inom förpacknings- och livsmedelsindustrin. Vårt mål är att ersätta användningen av icke-hållbara material med produkter som är återvinningsbara, förnybara och biologiskt nedbrytbara.

Stora Enso satsar på hållbara förpackningar

Stora Enso investerar cirka en miljard euro för att öka sin produktion av hållbara förpackningar.

– För ett decennium sedan kom större delen av vår omsättning från leverans av papper till tryckindustrin, men vi har systematiskt övergått till att tillverka förpackningsprodukter. På Uleåborg bruk började konverteringsinvesteringen för tre år sedan, och nu konverterar vi en andra maskin. Detta kommer att öka vår årliga produktionskapacitet för förpackningskartong till 750 000 ton, vilket mer än fördubblar volymerna, berättar Niklas Fahlén.

Utöver att leverera hållbara produkter siktar företaget på att minska sin totala miljöpåverkan.

– Vi har anslutit oss till Science Based Targets-initiativet och ska minska våra CO2-utsläpp med 50 procent från 2019 till 2030, både inom företaget och genom hela vår leveranskedja.

Hållbarhet i hela leveranskedjan

Stora Enso har ett långsiktigt avtal med WALLENIUS SOL som hjälper företaget att uppnå sitt utsläppsmål.

– Vi tillverkar dygnet runt och behöver ett högeffektivt system som säkerställer ett konstant flöde av produkter till de stora hamnarna och logistiknaven i Europa. Om vår leveranskedja störs kommer vår verksamhet snabbt att stanna upp. WALLENIUS SOL har gjort ett åtagande som stöds av stora investeringar, säger Niklas Fahlén.

I samarbete är vi mer konkurrenskraftiga."
Niklas Fahlén
Stora Enso

Som en del av avtalet har WALLENIUS SOL tagit över Stora Ensos flotta och byter systematiskt ut den mot fartyg som drivs med LNG, istället för tung brännolja, vilket minskar CO2-utsläppen avsevärt.
– Våra hållbarhetsmål är mycket viktiga för oss och de inkluderar att minska utsläppen i vår leveranskedja. Våra produkter kan vara hållbara, men vi kan inte kompromissa med logistiken. WALLENIUS SOL levererar hållbarhet, kapacitet och pålitlighet. I samarbete är vi mer konkurrenskraftiga.

År 2022 vann WALLENIUS SOL ett hållbarhetspris från Stora Enso, som erkännande för rederiets konkreta bidrag till att minska företagets utsläpp.
– Vi är båda med på detta på lång sikt, och WALLENIUS SOL gör genuint hållbara lösningar, avslutar Niklas.

Metsä Group gör rekordstora investeringar

Marko Korhonen är VP för maritim logistik på Metsä Group, en annan stor kund till WALLENIUS SOL inom den nordiska skogsindustrin. Metsä ser främjandet av bioekonomin och cirkulära ekonomin som en vital del av sin verksamhet.
– Hållbarhet och industriell effektivitet ligger i kärnan av vår verksamhet. Träprodukter erbjuder långvarig koldioxidlagring för byggindustrin, medan vår massa och andra bioprodukter erbjuder hållbara råmaterial för tillverkningssektorn. Genom att leverera lätta och starka förpackningsmaterial erbjuder vi våra kunder förnybara alternativ till plast.

Bild
Marko Korhonen, Metsä Group

Marko Korhonen, VP of maritime logistics, Metsä Group

Sedan 2015 har Metsä investerat nästan sju miljarder euro i tillverkning av produkter från förnybara, biologiska resurser, den största enskilda investeringen i den finska skogsindustrins historia. Företaget siktar också på att producera två terawattimmar elektricitet per år från förnybara källor, ungefär 2,5 procent av Finlands totala produktion.
– Att vara en föregångare kräver investeringar. Vi bygger för närvarande ett toppmodernt sågverk i Rauma och en nästa generations bioproduktionsanläggning i Kemi. I Sverige förnyar vi Husum massafabrik och ökar vår kapacitet för vikbar kartong.

Metsäs mål inkluderar användning av fossilfria energikällor, en helt hållbar leveranskedja och minskning av koldioxidutsläpp orsakade av logistik. Företaget ser sina investeringar i hållbarhet som win-win-möjligheter.
– Alla våra investeringar syftar till att maximera effektivitet och hållbarhet. Bioproduktionsanläggningen i Kemi kommer att leda vägen inom energi- och produktionseffektivitet samt miljövinster. Den kommer inte att förbruka några fossila bränslen och kommer att generera 2,5 gånger så mycket energi som den förbrukar. Dessutom kommer den att öka Finlands årliga export med en halv miljard euro och sysselsätta 2 500 personer.

Med WALLENIUS SOL som partner får vi en fraktlösning som minskar vår totala miljöpåverkan."
Marko Korhonen
Metsä Group

Linjeservice från Kemi bidrar till minskad miljöpåverkan

Det långsiktiga avtalet med WALLENIUS SOL har ökat frekvensen, pålitligheten och hållbarheten i Metsäs logistiklösning. Det möjliggör även direkttrafik från deras hemmahamn i Kemi.

– Eftersom vi är belägna i norra Sverige och Finland kräver vi effektiv och hållbar långdistanstransport till vår vitt spridda kundbas. Att ha WALLENIUS SOL som partner erbjuder oss en fraktlösning som minskar vår totala miljöpåverkan. De har investerat i nya fartyg som är renare, mer bränsleeffektiva och möjliggör transport av avsevärt mer last. Detta är ett stort bidrag till att uppnå våra hållbarhetsmål, säger Marko.