Hoppa till huvudinnehåll

Metsä Boards leveranskedja blir fossilfri inom tio år

Bild
Pappersrullar, MetsäBoard
Words: Henrik Ekblom Ystén
Photo: Metsä Board

Metsä Boards hållbarhetsmål för de kommande tio åren innefattar fossilfria bruk och en hundra procent hållbar leveranskedja där minskade koldioxidutsläpp från transport är en viktig del. För att minska utsläppen har det finska kartongföretaget valt WALLENIUS SOL och deras miljöfokuserade transportkoncept. 

JARMO TOIKKA, SENIOR VICE PRESIDENT vid Metsä Group, beskriver Finland som ”nästintill en ö” när det gäller export. Huvudmarknaderna för deras nyfiberbaserade kartong finns i andra länder och produkterna måste transporteras långt – till de centrala delarna av Europa, Asien och USA.

– Utmaningen är att vara effektiv och hitta de bästa lösningarna för att minska kostnaderna. Samtidigt måste leveranserna vara tillförlitliga och vi ska kunna leva upp till våra högt satta hållbarhetsnormer. Både våra produkter och våra tjänster ska hålla hög kvalitet. Det betyder att vi måste hitta rätt partner så att allt vi gör håller samma höga kvalitet, säger Jarmo Toikka.

Bild
Kartongrulle och Jarmo Toikka

Jarmo Toikka, Senior Vice President vid Metsä Group, menar WALLENIOUS SOL kommer att hjälpa dem att bli mer hållbara.

Transportavtalet med WALLENIUS SOL, som gäller från början av 2021, är ett sätt att hantera den här utmaningen.

– Vi behövde hitta alternativa transportsätt. Tidigare hade vi bara en enda båt att tillgå, vilket innebar en stor risk. Med WALLENIUS SOL får vi tillgång till kommersiella transporttjänster i det område vi behöver, nämligen Östersjön och Nordsjön, berättar Jarmo Toikka.

Från väg till sjö

Det nya avtalet löser de hinder som har funnits tidigare och ger goda förutsättningar för tillväxt. Metsä Group kommer att ha större behov av transporter norrut framöver i och med att företaget planerar att investera i ett nytt bioproduktbruk i Kemi. Tidigare behövde Metsä Boards produkter från Kemi transporteras till Hanko eller Helsingfors med tåg eller lastbil. Tack vare avtalet med WALLENIUS SOL får Metsä Board möjlighet till transporter direkt från hamnen i Kemi.

– Tidigare skedde leveranserna till våra kunder i exempelvis Frankrike och Belgien med lastbil från Lübeck. Med det nya avtalet kan vi gå från vägtransporter till sjötransporter, vilket ger kortare transportersträckor via väg samtidigt som det minskar våra koldioxidutsläpp, säger Jarmo Toikka och fortsätter: 

– Vårt mål är att ha fossilfria bruk senast 2030. Men det är också oerhört viktigt att vår leveranskedja är hållbar och att våra partners bedriver sina verksamheter på ett ansvarsfullt sätt. För Metsä Board är innovation av största vikt, både när det gäller produkter och tjänster. WALLENIUS SOLs miljövänliga fartyg med LNG-drift passade våra mål perfekt.

Jarmo Toikka menar att höga hållbarhetsmål också ställer krav på kontinuitet.

– Om vi ska kunna nå våra mål måste vi hitta partners som kan hjälpa oss att nå dit. Med detta sagt är det viktigt för oss att arbeta långsiktigt. Det är också anledningen till att vi har tecknat ett tioårigt avtal med WALLENIUS SOL.

Metsä Board och Jarmo Toikka har höga förväntningar på samarbetet. 

– Jag är oerhört glad över samarbetet och jag är övertygad om att WALLENIUS SOL kommer att hjälpa oss att bli mer effektiva och mer hållbara i framtiden.