Hoppa till huvudinnehåll

EU ETS ska driva beteendeförändring

Bild
Containers på ett fartyg som ligger i hamn
Words: Maritha Arcos

Från och med 1 januari 2024 inkluderas sjöfarten i EU:s utsläppshandelssytem, EU ETS, och 2027 införs ett liknande system även för vägtransporter. Så påverkar det dig som transportköpare och detta göra WALLENIUS SOL för att minska sina utsläpp.

I juni 2021 antog EU en klimatlag som slog fast att EU ska vara klimatneutralt till 2050, med delmålet att minska nettoutsläppen med -55 procent till 2030 jämfört med 1990. För att uppnå detta föreslog kommissionen en rad lagändringar inom ramen för det så kallade Fit for 55-paketet. I april 2023 klubbade Europaparlamentet att sjöfarten ska inkluderas i utsläppshandeln från och med den 1 januari 2024.

–  Vi välkomnar den transparens som ETS:en kommer att bidra med. Syftet är att driva en beteendeförändring, inte högre kostnader. Det kommer också att bli tydligt vilka fördelarna blir när man gjort rätt, säger Elvir Dzanic, vd för WALLENIUS SOL.

Nya fartygsprogram, biodrivmedel och optimering

Med moderna och tekniskt avancerade fartyg leder WALLENIUS SOL redan RoRo-ligan för låga utsläpp, enligt den oberoende MRV-rapporten 2023, och man arbetar nu aktivt med att utveckla ett nybyggnationsprogram för nästa generations fartyg.

Bild
Elvir Dzanic

Elvir Dzanic, CEO, WALLENIUS SOL

– WALLENIUS SOL kommer i många avseenden att springa lite fortare än vad både ETS och IMO kräver. Vi är övertygade om att det är är rätt väg att gå. Dessutom samarbetar vi med kunder som inte heller sitter och avvaktar, kunder vars tillväxt bygger på gröna affärsmodeller, säger Elvir Dzanic.

Med fartyg som är förberedda för biodrivmedel undersöker nu WALLENIUS SOL hur tillgången till alternativa drivmedel, såsom exempelvis LBG (liquefied biogas), kan säkras. Dessutom pågår flera mindre åtgärder för att minska bränsleförbrukningen ytterligare, exempelvis realtidsoptimering av rutter, att öka fyllnadsgraden på fartygen samt effektivisera hamnverksamheten.

Hur påverkar EU ETS transportköparen?

I oktober 2023 lanserade WALLENIUS SOL sin nya prismodell för att tydliggöra hur den extra ETS-kostnaden beräknas. 

– Vi har infört en modell där kostnaden fördelas jämnt bland användarna av våra tjänster, och vi kommer att följa våra utsläpp och köpa utsläppsrätter. Per transporterat ton vet vi att vår ETS–kostnad kommer att bli lägre än för många andra transportörer, eftersom vår flotta är nyare, i teknisk framkant och helt enkelt släpper ut mindre, säger Elvir Dzanic.

Han fortsätter:
– I nästa steg kommer vi som sagt att samarbeta med våra kunder för att aktivt hitta affärsmodeller som gör det möjligt att segla på biodrivmedel. I de fall vi kan göra det kommer ETS-kostnaden att utebli.

Att förlita sig på lastbilstransporter för långa sträckor kommer att bli ännu mindre fördelaktigt när utsläppsrätterna blir en del av ekvationen"

Vägtransporter inkluderas i ETS 2027

Från och med 2027 kommer även vägtransporter att omfattas av ETS, vilket innebär att alla transportslag kommer påverkas på samma sätt.

– Det är viktigt att transportköparen tar med detta i beräkningen när man planerar för framtida logistiklösningar. Antalet ellastbilar på vägarna ökar, men de är främst avsedda för kortare sträckor. Att förlita sig på lastbilstransporter för långa sträckor kommer att bli ännu mindre fördelaktigt när utsläppsrätterna blir en del av ekvationen, påpekar Elvir Dzanic.

Enligt co2everything.com motsvarar transporten av ett kolli på 2 kg och en sträcka på 1000 kilometer 0.03 kg CO2e med sjöfart jämfört med 0,21 kg CO2e med lastbilstransport. 

– För transportköpare med bas i Bottenviken fanns det tidigare inga alternativ till långa vägtransporter. I dag finns det ett mer miljövänligt transportalternativ till och från centrala Europa, med bevisat låga utsläpp, avslutar Elvir.

ETS i praktiken

WALLENIUS SOL kommer att stå för huvudkostnaden som utgörs av inköpskostnaden för koldioxidtillstånd. Detta görs via en öppen marknad. För varje ton CO2 som våra fartyg släpper ut kommer ett koldioxidtillstånd att köpas. I huvudsak kommer bränsleförbrukningen för våra fartyg att översättas till koldioxidtillstånd, och kostnaden för utsläpp kommer att fördelas över den last vi transporterar.