Hoppa till huvudinnehåll

”Därför blir vårt nya rederi framgångsrikt”

Bild
Wallenius Sol LNG-drivet fartyg
Words: Ingrid Hellgren Sjöberg

Det som började som en tanke i en hamn i Kotka har nu, efter tio år, resulterat i ett helt nytt svenskt rederi. Ambitionen är att säkra en långsiktig infrastruktur för industrin i Bottniska viken.

FRÖET TILL DET som i dag är nybildade WALLENIUS SOL började gro redan för tio år sedan. Ragnar Johansson, då nytillträdd vd för SOL North Europe Service, började titta på hur transporterna såg ut inom skogsindustrin och snart noterade han vissa mönster.

– Vid ett besök i finska Kotka såg jag två mindre RoRo-fartyg ligga sida vid sida. De hade båda produkter från skogsindustrin i lasten och samma slutdestination, Bilbao i norra Spanien. Det kändes inte optimalt.

Ragnar konstaterade snabbt att flödena från skogsindustrin i Sverige och Finland följer ett tydligt mönster. Alla aktörer fraktar till samma tre huvudområden i Europa; Norra Tyskland, ARA-området (Amsterdam, Rotterdam, Antwerpen) och England, men till lite olika hamnar och terminaler. 

– Jag tänkte att detta måste gå att samordna på ett bättre sätt och sedan dess har tanken på att utveckla en lösning legat och grott. För ett par år sedan noterade vi att år 2021, så kommer det att uppstå möjligheter till förändring. Flera charter- och terminalkontrakt går ut då och det finns också ett behov av att uppdatera flottan i Bottniska viken. Det har inte byggts några fartyg anpassade till skogsindustrin på minst 15 år, konstaterar han.

När insikterna kunde paras ihop med en tidpunkt för en möjlig förändring, började SOL att skissa på en lösning. En nyckel till att förändra de gamla strukturerna var nybyggen, det krävs stora fartyg för att öka effektiviteten.

Vi har många likheter som gör att vi matchar varandra
Ragnar Johansson
VD, WALLENIUS SOL

– Vi insåg att detta inte var något vi kunde lösa på egen hand. Vi kontaktade därför Wallenius som har den kunskap och erfarenhet som vi sökte. Det var också viktigt att hitta en partner som vi kan leva i ett långt äktenskap med och det har vi sett att Wallenius klarat tidigare. Vi har dessutom många likheter som gör att vi matchar varandra. Båda parter är privatägda, långsiktiga och vi gillar industriell sjöfart. 

Nu har Wallenius och SOL arbetat intensivt tillsammans under ett och ett halvt år och 12 april 2019 blev startdatumet för det nya bolaget WALLENIUS SOL, som nu ägs i lika delar av Wallenius och Svenska Orientlinien. 

– Det känns otroligt roligt att vi nu är i gång och att vi snabbt fått så mycket positiv respons från omvärlden, säger Ragnar Johansson.

Det vi vill åstadkomma nu är en ny effektiv infrastruktur för Bottniska viken och Östersjön de närmaste decennierna
Ragnar Johansson
VD, WALLENIUS SOL

Att en långsiktig infrastruktur för industrin i Bottniska viken och Östersjöområdet är en framtidssatsning är det ingen tvekan om. Skogen är en framtidsråvara. Träfibern är återvinningsbar och kan snart användas till lika många olika ändamål som olja. Skogsbolagen drar sig allt längre norrut, eftersom råvaran finns där, men de behöver också effektiva fraktlösningar eftersom det är långt mellan norra Bottenviken och kontinenten.

– Det vi vill åstadkomma nu är en ny effektiv infrastruktur för Bottniska viken och Östersjön de närmaste decennierna. Ingen spelare hade kunnat göra detta ensam, utan detta är något som vi skapar och utvecklar tillsammans med våra kunder, säger Ragnar Johansson.

Fyra fördelar med samarbetet

Konkurrenskraft

Stärkt konkurrenskraft för basindustrin i Sverige och Finland.

Samhällsstärkande

Ökad livskraft för lokalsamhällena runt Bottniska viken.

Miljöstrategi i världsklass

Minskad miljöbelastning med hjälp av nya fartyg.

En länk till kontinenten

Förbättrad möjlighet till transporter från kontinenten till norra Sverige och Finland.

Ragnar Johansson in brief

Bild
Ragnar Johansson. Foto: Dan Ljungsvik

NAMN: Ragnar Johansson

TITEL: vd WALLENIUS SOL

ÅLDER: 58 år

FAMILJ: Gift sedan snart trettio år med Anette. Tillsammans har vi två barn, Daniel och Anna.

FRITID: Fritiden ägnas helst åt att vara i Mollösund med omnejd, gärna på vattnet.

BAKGRUND: Född och uppvuxen i Mollösund på svenska västkusten. Gick till sjöss som 17 åring, började studera till sjökapten och tog examen 1986. Arbetade därefter som styrman ett antal år. Blev 1994 ansvarig för byggandet av nya hamnanläggningar för Stena Line och därefter ansvarig för samtliga hamnar och terminaler i Stena Lines skandinaviska hamnar. Fortsatte som linjedirektör för flera av Stena Lines linjer mellan åren 1998 och 2008 och blev samma år chef för Stena Lines skandinaviska Shipmanagement. 2009 blev han vd på SOL North Europe Service och år 2014 koncernchef för Svenska Orient Linien AB. Har också suttit i Föreningen Svensk Sjöfarts styrelse sedan 2010 och varit dess ordförande från 2016-2019.