Hoppa till huvudinnehåll

Världens största RoRo med LNG

Bild
Nytt RoRo-fartyg med multi-fuel

Wallenius Marine har projekterat gröna RoRo-fartyg som är unika i sitt slag. När fartygen står klara 2021 blir de världens första mega-RoRo med isklass 1A Super och klimatsmart LNG-drift. Motorerna, som i stort sett eliminerar partikelutsläpp, minskar också utsläpp av växthusgaser avsevärt.

DET HELA BÖRJADE med brainstorming där fartygets storlek, maskineri och rampsystem diskuterades. 

– Vi skissade tidigt upp olika koncept i CAD. Men vi använde oss även av enklare metoder. Bland annat byggde vi en modell av fartygets lastramper med hjälp av bitar från en skokartong, säger Carl-Johan Söder, Naval Architect på Wallenius Marine.

WALLENIUS SOL:s operativa team med Jonas Wåhlin och Martin Carlweitz radade upp förutsättningarna. Hur mycket last skulle fartygen klara och vilka väderförhållanden kunde rutten bjuda på? Det visade sig att allting var unikt med de nya fartygen som både skulle frakta papperskassetter, vanliga containrar och massaindustrins extra stora containrar. På vintern kan temperaturen i Bottniska viken sjunka till 35 köldgrader och skapa besvärliga isvallar.  

– Kylan och isen ställer extrema krav på skrov, propeller och inomhusklimatet som ska fungera i det tidvis arktiska klimatet, säger Carl-Johan Söder. 

Jobbet med att ta fram den initiala designen som säkerställer att fartyget presterar optimalt, inte minst när det kommer till bränsleförbrukning, tog cirka ett halvt år. 

När konceptet var moget involverades fartygskonstruktörerna på Knud E. Hansen som bland annat bistod med specifikationer för varvsupphandlingen. 

Efter flera varvsbesök världen över föll valet slutligen på CIMC Raffles som är ett av Kinas högst rankade varv. 

– Det tar dem 2,5 år att bygga fartygen. Vi är aktiva genom hela processen och följer upp byggnationen med hjälp av tio personer som blir stationerade i Kina, säger Carl-Johan Söder som är spänd på slutresultatet:

– Nu vill jag bara spola fram tiden till hösten 2021 då fartygen blir klara.

Fartygen i detalj

Bild
Världens största LNG RoRo

Upp till fyra nya fartyg kommer byggas i Kina. De är designade för transport av skogsprodukter men kan också användas för andra laster. Varje fartyg blir 242 meter långt, 35,2 meter brett och får en lastkapacitet som motsvarar 5 800 filmeter. De byggs till högsta möjliga miljöprestanda med LNG-drift och strömförsörjning med kabelanslutning i hamn.

Fartyget kan segla med en fart på 20 knop, den normala operationsfarten blir 16 knop. För att minimera riskerna för trafikstörningar, även under svåra isförhållanden i Bottniska viken, får de högsta svensk-finska isklass 1A Super. De blir således världens största isklassade RoRo-fartyg med en dödvikt på hela 27 000 ton vardera.

​Miljöfördelar med de nya fartygen

  • 57 % minskad bränsleförbrukning per transporterad enhet
  • 63 % minskade utsläpp av växthusgaser per transporterad enhet
  • 99 % minskning av svaledioxider (SOx) 
  • 96 % minskning av kväveoxider (NOx) 
  • 99 % minskade utsläpp av partiklar (PM2,5) 

Källa: Rapport U6059, Svenska Miljöinstitutet