Hoppa till huvudinnehåll

5 insikter från Logistikdag Norr

Bild
Ragnar Johansson
Words: Maritha Arcos
Photo: Lulebild

När årets upplaga av Logistikdag Norr arrangerades, av Norrbottens Handelskamamre, kretsade samtalen kring hållbar infrastruktur och hur dialog och samverkan kan leda den pågående samhällsrevolutionen i norra Sverige framåt. Ragnar Johansson var en av talarna och bjuder här på fem insikter.

 

1. Samhällsutvecklingen i norra Sverige    

”Mer än 1070 miljarder kronor – det är enorma investeringar som görs i Sveriges sju nordligaste regioner just nu. Jag upplever att det finns en enorm framtidstro och optimism i regionen. Samtidigt finns det en stor ödmjukhet inför vad denna omställning innebär. Det är mycket som ska ordnas. Det behövs bostäder, skolor och inte minst människor som är villiga att flytta dit. Det här kommer inte av sig själv, en grundförutsättning är att politiker, myndigheter och näringsliv jobbar ihop”

2. Sjöfartens viktiga roll

”Det brådskar med att bygga ut infrastrukturen om vi ska kunna möta det ökade transportbehovet till och från norra Sverige. Det pratas av naturliga skäl mycket om utbyggnaden av järnvägen, där Norrbottniabanan och Malmbanan ofta nämns, men utöver det faktum att ledtiderna är långa räcker inte järnvägen till för de stora volymerna. I stället kommer sjöfarten att spela en avgörande roll. Från det att ett transportbehov har identifierats kan sjöfarten skaffa fram kapacitet på bara några månader medan det för järnvägen skulle ta 10–30 år. Många av de nordligaste hamnarna gör nu stora investeringar för att kunna hantera större volymer. För att de investeringarna ska betala sig behövs det fartyg som kan ta sig fram trots de tuffa isförhållandena. I det sammanhanget är det värt att flika in hur viktigt det är att Sverige får nya isbrytare.”

3. Tillståndsansökningar    

”Den gröna omställningen brådskar och nu går det snabbt när aktörer som H2 Green Steel och Hybrit etablerar sig. Här är det många som måste hänga med. För att de tillstånd som krävs ska komma på plats gäller det att företagen själva inser att de måste göra sin del och leverera det som efterfrågas av myndigheterna. Ansvaret ligger lika mycket på den som söker tillstånd som den som ska utfärda det.”

4. Räcker elen till alla?    

”Det som sker i de här stora projekten bygger mycket på tillgången på fossilfri energi, frågan är hur elen skall räcka till hela landet? Här måste vi söderut i landet ta ansvar för vår elförsörjning och inte förlita oss på att få överskottet från Norrland. Inom några år kommer nämligen elen att stanna kvar i där uppe. Det fördes förvånansvärt lite diskussioner på ämnet under Logistikdagen, och kanske är det så att vi söderut är mer oroliga än norrlänningarna själva? Det är ju faktiskt så att det är i norra Sverige som skattkistan med naturtillgångar finns.”

5. WALLENIUS SOL står redo

”Nästa år tas WALLENIUS SOL´s nya isklassade multi-fuel RoRo-fartyg i trafik. Det vi har byggt passar som handen i handsken för det som kommer att hända i norra Sverige de närmsta åren. Vi kommer med de mest miljövänliga fartyg man kan bygga i dag och trots att det inte var planerat kommer vi att tajma starten på hela det här projektet perfekt.  WALLENIUS SOL vill vara en del av lösningen för industrins logistikbehov, vi kan operera fartyg under de speciella förhållandena i Bottniska viken, vi kan marknaden och vi är redan nu redo för en grön omställning.”

 

Ragnar Johansson
Ragnar Johansson
Senior Advisor