Hoppa till huvudinnehåll

Pia Berglund: Långsiktighet ska visa vägen

Bild
Pia Berglund
Words: Niclas Sjöqvist
Photo: Patrik Malmer

När riksdagen antog den nationella godstransportstrategin under 2018, stod det klart att Sverige ska stärka inrikes sjöfart och närsjöfart. En av grundpelarna för att nå dit är att rederierna satsar på hållbara och miljövänliga logistiklösningar.

Det menar Pia Berglund, nationell samordnare för inrikes sjöfart och närsjöfart på Trafikverket.

– Här har WALLENIUS SOL visat vägen genom att satsa långsiktigt, säger hon.

I den nationella godstransportstrategin fastslås bland annat att ”inrikes sjöfart och närsjöfart har potential att avlasta väginfrastrukturen, minska andelen kortväga lastbilstransporter och därmed minska trängseln på vägarna och utsläppen av klimat- och luftföroreningar”. Pia Berglund på Trafikverket har utsetts till nationell samordnare för inrikes sjöfart och närsjöfart – och har därmed en nyckelroll.

– En av mina huvuduppgifter är att ta fram en handlingsplan med konkreta åtgärder för att främja inrikes sjöfart och närsjöfart, säger hon.

Inledningsvis har Pia Berglund satt fokus på att få igång samverkan mellan godsägare, rederier och hamnar. För rederiernas del tror hon att en framgångsfaktor blir att erbjuda hållbara och miljövänliga logistiklösningar – där alla görs till vinnare.

– Här har WALLENIUS SOL visat vägen genom att satsa långsiktigt. Dels genom att titta på utökade kontraktslängder som delar upp riskerna mellan parterna och har banat väg för investeringar i nya moderna fartyg med LNG-drift. Dels genom att utarbeta attraktiva helhetslösningar för logistik.

Pia Berglund fortsätter: 

– Hållbarhet står också högt i kurs hos de stora svenska godsägarna. Här tror jag svenska rederier likt WALLENIUS SOL kan få ett försprång, genom att hålla hög kvalitet och samtidigt erbjuda schysta sociala villkor för besättningarna.

Satsning på inrikes sjöfart

Av de 179 miljoner ton gods som hanterades över svenska kajer år 2018 transporterades endast 14 procent via inrikes sjöfart. Pia Berglund ser en utmaning i att få svenska godsägare att välja fartyg framför lastbilar och tåg.

– Vissa godsägare har en uppfattning om att inrikes sjöfart verkar krångligt. Jag stöter ofta på praktiska frågor som rör tillgång till lagerutrymmen, hur det fungerar med transporter inne på hamnområden och så vidare. Här vill jag gärna uppmana till dialog. Min upplevelse är att både hamnar och rederier är ”på tårna” och att de kan tänka sig att diskutera olika logistikupplägg.

Pia Berglund har märkt av stort intresse hos hamnarna i samband med regeringens satsning på inrikes sjöfart och närsjöfart.

– De har en central roll som omlastningsnoder – och vi ser nu att många väljer att modernisera sina anläggningar med digitaliserade och automatiserade lösningar. Det är viktigt att hamnarna kan erbjuda god tillgänglighet och effektivitet, samt att de även börjar titta på möjligheter för att mellanlagra varor.

När det gäller svensk basindustri anser Pia Berglund att WALLENIUS SOL har bidragit till stor logistiknytta.

– WALLENIUS SOL har tillsammans med skogsindustrin längs norrlandskusten utvecklat ett gemensamt logistikupplägg som fungerar för alla parter. Det är något helt unikt.