Hoppa till huvudinnehåll

Samarbete på solid grund

Bild
Johan Woxenius
Photo: Carina Gran

Den typ av konstellation som WALLENIUS SOL representerar är en naturlig vidareutveckling inom sjöfarten, enligt Johan Woxenius, professor på Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet. Krav på ny teknik och förbättrad ekonomi resulterar i samarbeten och långa kontrakt.

REDERIET WALLENIUS SOL och bolagets avtal med ett flertal leverantörer innebär ett nytt kapitel i Östersjötrafikens historia. Och det bygger på en solid grund, menar Johan Woxenius, professor i sjöfartens transportekonomi och logistik på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

– Det tidigare samarbetet mellan Stora Enso och SOL är väletablerat och bygger på bra relationer. Det hade känts mer osäkert om det hade varit en helt ny aktör som försökte etablera sig, säger Johan.

Att skogsindustrin nu samordnar sin logistik på det här sättet ser Johan Woxenius som ett naturligt utvecklingssteg.

Tidigare har skogsbolagen inte haft så stora möjligheter att konkurrera med pris på produkterna, utan då har man istället skiljt sig från sina konkurrenter med hjälp av logistiklösningar.
Jonas Woxenius

En annan faktor som möjligen kan ha påverkat tidigare är konkurrenslagstiftningen, menar Johan Woxenius. Skogsbruket är en väldigt koncentrerad bransch, och det kan ha funnits begränsningar i hur tätt bolagen faktiskt har fått samarbeta. Han fortsätter:

– Men det är dyrt att ha egna transportsystem, och nya krav på bland annat hållbarhet kräver långa tidshorisonter och stora investeringar i ny teknik. Genom att samarbeta och skriva långa avtal kommer man att våga göra nyinvesteringar samtidigt som man kan pressa kostnader och få upp servicegraden, säger Johan Woxenius.

Långa avtal mellan köpare och säljare är vedertaget inom sjöfart. Ofta vinner båda parter på det, inte minst genom att lättare kunna förutspå de faktiska kostnaderna.

– För logistiker är långa avtal med stora flöden drömmen. Dels genom att kunna få ner enhetspriserna, men också genom att det minskar riskerna, säger Johan Woxenius.