Hoppa till huvudinnehåll

WALLENIUS SOL utökar servicen i januari

Bild
Fiona Sea

Från och med januari 2021 utökar WALLENIUS SOL sin service. Ytterligare två fartyg tas i drift, vilket bland annat innebär högre containerkapacitet, förbättrade ledtider och anlöp i fler hamnar.

WALLENIUS SOL HAR I DAGARNA tagit två nya fartyg, MV Fionia Sea och MV Jutlandia Sea, på charter. De kommer att trafikera rutten Kemi-Oulu-Husum-Zeebrugge-Antwerpen-Vaasa. De två systerfartygen, byggda 2009 respektive 2010, ligger på 3 300 längdmeter och har en kapacitet på cirka 300 TEU.

– Det innebär nya och utökade möjligheter för containerlaster, säger Jonas Wåhlin, General Manager WALLENIUS SOL.

I samband med att MV Fionia Sea och MV Jutlandia Sea tas i trafik läggs turlistorna om enligt nedan. Bland annat kommer MV Tavastland att trafikera Kaskinen – en ny hamn på ruttkartan – och även göra fler anlöp i Kemi, Oulu, Husum och Lübeck.

– Det känns väldigt bra att vi kan göra anlöp i fler hamnar och förbättra våra turlistor, säger Jonas Wåhlin. De nya anlöpen har bättre tider och dessutom kortar vi ledtiderna från kontinenten till norra Finland. Det finns även goda möjligheter att lägga till ytterligare hamnar i turlistorna, vilket är helt i linje med WALLENIUS SOL:s strategi.

MV Fionia Sea och MV Jutlandia Sea chartras av Leomar RoRo AB.

– Vi är mycket nöjda över att ha gjort den här affären med ett framtidsinriktat rederi som WALLENIUS SOL. Det är ett bevis på att våra fartyg passar in i WALLENIUS SOL:s system och utgör en bra bas för utökat samarbete framöver, säger Per Ellingsen, ägare till Leomar RoRo. 

I slutet av 2021 kommer WALLENIUS SOL att ytterligare öka sin kapacitet, när de nybyggda RoRo-fartygen tas i trafik. De byggs just nu i Kina och beräknas bli klara enligt tidplan. Fartygen ligger på 5 600 längdmeter och får en kapacitet på upp till 800 TEU. De ska drivas med LNG, vilket innebär att WALLENIUS SOL kommer att kunna hantera större volymer samtidigt som miljö- och klimatpåverkan minskar.

Läs mer om de nya, LNG-drivna, fartygen här.

Ragnar Johansson
Ragnar Johansson
Senior Advisor
Jonas Wåhlin
Jonas Wåhlin
Chief Commercial Officer
Kai Peränen
Kai Peränen
Commercial Manager Central and East Europe

Ruttkartor

Bild
Ruttkarta M/V Fiona Sea och M/V Jutlandia Sea
Bild
Ruttkarta M/V Tavastland
Bild
Ruttkarta M/V Thuleland och M/V Tundraland