The Enabler
WALLENIUS SOL - The Enabler - Northvolt

WALLENIUS SOL levererade första maskinerna till Northvolt

Batteritillverkaren Northvolt planerar att dra igång sin jättelika anläggning i Skellefteå under 2021. För första leveransen av maskinell utrustning till fabrikslinjen valde Northvolt WALLENIUS SOL – och en speciallösning via Skellefteå hamn.

NORTHVOLT ÄR EN NY aktör på marknaden för tillverkning av litiumbatterier till i första hand eldrivna fordon. Det finns en utvecklingsavdelning i Västerås, och verksamhet i Polen och Tyskland. Det mesta av tillverkningen kommer dock att ske i den fabrik som håller på att byggas i Skellefteå: Northvolt Ett.
 

WALLENIUS SOL - The Enabler - Edward Quigley, Northvolt

Edward Quigley, Project Logistics Manager på Northvolt, överblickar lossningen av maskinkomponenter från M/S Thuleland. Foto: Northvolt.


– Vårt mål är att bli den grönaste batteritillverkaren, med lägst utsläpp av koldioxid. Vi har också som mål att bli konkurrenskraftiga gentemot de allra största batteritillverkarna i Asien, säger Edward Quigley, Project Logistics Manager på Northvolt.

Att valet föll på just Skellefteå beror på många faktorer, men en av de avgörande var den goda tillgången på fossilfri energi i norra Sverige. En annan var närheten till en hamn för in- och utskeppning av gods.

Premiärleveransen av maskinell utrustning till den första tillverkningslinjen skedde den 19 augusti. Då anlöpte WALLENIUS SOL:s fartyg M/S Thuleland till Skellefteå hamn med maskinkomponenter till ett vattenreningsverk. Delarna, sammanlagt fyra stora enheter på däck och 19 enheter under däck, är tillverkade i Europa och plockades upp av M/S Thuleland i Antwerpen.

WALLENIUS SOL har regelbunden linjetrafik mellan hamnar i Bottenviken och hamnar på kontinenten. Sydgående last utgörs till största delen av papper och andra skogsprodukter, medan det finns kapacitet till andra laster på vägen norrut. Skellefteå hamn är i vanliga fall inte ett av stoppen på linjetrafiken.
 

WALLENIUS SOL - The Enabler - Northvolt - Ragnar Johansson and Edward Quigley

Ragnar Johansson, vd på WALLENIUS SOL, Per-Johan Johnsson, kapten på M/S Thuleland och Peter Carlsson, vd och medgrundare av Northvolt. Foto: Northvolt.


– Vi gjorde en skräddarsydd lösning tillsammans med Northvolt och hamnen, säger Ragnar Johansson, vd för WALLENIUS SOL.

– Eftersom vi ändå passerar Skellefteå var det en smidig lösning för alla, med minimal miljöpåverkan. När vi från nästa år sätter in våra nya fartyg i linjetrafiken kommer miljöpåverkan att bli ännu mindre.

För Northvolt är det viktigt att ha transporter med låg miljöpåverkan.

– Därför föll det sig naturligt att samarbeta med WALLENIUS SOL. De har ett bra miljötänk och erbjuder innovativa lösningar. Vi kommer att anlita dem för åtminstone en leverans till i oktober, med maskindelar från Ostasien, säger Edward Quigley.

Ragnar Johansson hoppas på fortsatt samarbete med Northvolt – och att Skellefteå hamn blir ett regelbundet stopp i linjetrafiken.

– Det Northvolt håller på att bygga upp är ett enormt och häftigt industriprojekt, och det vore oerhört intressant att jobba vidare med dem. Det passar även oss bra i vår ambition att stärka infrastrukturen i Bottenviken. Eftersom vi ändå kör regelbunden linjetrafik, och har god befintlig kapacitet för framför allt norrgående gods, kan vi frakta även mindre laster av den typ som är aktuella i uppbyggnadsfasen, säger Ragnar Johansson.
 

Lars Widelund och Edward Quigley

Lars Widelund, VD för Skellefteå Hamn och Edward Quigley, Project Logistics Manager på Northvolt.


För Skellefteå hamn har det varit en fjäder i hatten att kunna ta emot godset från Thuleland.

– Historiskt sett har vi inte lossat så mycket RoRo-last, för våra kunder brukar inte ha det behovet. Men intresset har ökat på senaste tiden, säger Lars Widelund, hamnchef i Skellefteå.

Han lägger till:

– Jag är otroligt glad över de här anlöpen i augusti och oktober. Det öppnar för att kunder som behöver skicka mindre laster till kontinenten kommer att kunna göra det via hamnen i stället för på landsväg. Det är en tjänst vi inte har kunnat erbjuda tidigare. Det här kan bli ett lyft för regionen.

Fyll i formuläret

Kontakta oss