The Enabler
The forest industry, Photo: Shutterstock - WALLENIUS SOL - The Enabler

Skogsindustrins betydelse

Råvaruindustrin är viktig för ekonomin i de nordiska länderna. Den bidrar med både sysselsättning och utveckling, särskilt i regioner utanför storstadsområdena. Skogen bidrar dessutom till att binda koldioxid från atmosfären.

DEN SVENSKA OCH FINSKA skogsindustrin exporterar produkter av papper, massa och trä till ett sammanlagt värde av runt 26 miljoner euro per år. Tillsammans är de båda länderna världens största exportör av pappersmassa och trä.

Skogsindustrin i de båda länderna sysselsätter direkt och indirekt omkring 280 000 personer. Tillsammans med andra råvaruindustrier är skogsbolagen viktiga arbetsgivare i glest befolkade områden som annars skulle hotas av arbetslöshet och avfolkning. Bolagen bidrar till att vitalisera stora delar av landsbygden i norra Sverige och Finland. Skatteinkomster från industrierna hjälper till att finansiera välfärd och infrastruktur för lokalbefolkningen.
 

”70 procent av Sveriges landyta täcks av skog.”


Skogsindustrin är en viktig del av ekonomin i Norden. I och med att råvaran produceras lokalt är nettoexporten faktiskt större än den från tillverkningsindustrin. Skogsindustrin är bokstavligen en ”växande” bransch med blicken vänd mot en framtid inom bioekonomin, med bioenergi, biobränsle, textilier och biokemiska produkter.

De skandinaviska skogarna utgör en gigantisk kolsänka. 70 procent av Sveriges landyta täcks av skog. En femtedel av skogsarean är skyddad medan resten är vikt till skogsindustrin. Bara en procent av industrins skog avverkas per år, och för varje träd som försvinner planteras minst två nya för att bevara skogen. Återplanteringen bidrar starkt till att reducera koldioxid i atmosfären.

De svenska skogarna växer med i medel 120 miljoner kubikmeter varje år. Detta binder omkring 140 miljoner ton koldioxid per år – dubbelt så mycket som de totala svenska utsläppen. ■

 

World leading exporters - WALLENIUS SOL - The Enabler

 

The worlds forests in numbers - WALLENIUS SOL - The Enabler

Fyll i formuläret

Kontakta oss