Skogsindustrin har varit en stor del av vår verksamhet i alla tider. Precis som skogen har varit viktig för den nordiska industrin. Därför är det naturligt att vi arbetar med logistiksupport för skogsindustrin i Sverige och Finland.

Vi kan ta hand om kundernas totala totala shippingavdelning, eller hjälpa till med specifika uppdrag där kompetens saknas inom den egna organisationen.

Idag sköter vi till exempel Stora Ensos systemtrafik från bruken i norra Finland och Sverige till kontinenten och Storbritannien. Vi ansvarar för att 2,5 miljoner ton skogsprodukter når sin destination i tid och utan skador. Vi arbetar med två slingor. Från Sverige till Belgien och England, från norra Finland ner till Lübeck vidare till Antwerpen, Zeebrugge och England.

Vi tar hand om Stora Ensos fartyg, turlistor, kostnader, planerar lasten ombord på fartygen och rapporterar tillbaka till Stora Enso. Vidare sköter vi deras utrustning som kassetter och Secuboxar. Och hanterar alla inköp till båtarna och följer upp leveranser och kostnader.

Vår uppgift är att förvalta och förbättra logistiken för att hitta effektiva transportlösningar. Därför arbetar vi proaktivt för att förbättra service och effektivitet. Vi har en grupp som arbetar dygnet runt för att styra upp transporterna, håller kontakt med fartygen hur de ska köra och med stuverier hur de ska lastas.

För att optimera lasten i varje resa är en del av arbetet integrerat med SOL Continent Line. Det utrymme som Stora Enso inte behöver säljs till tredjeparts kunder. Det finns fler fördelar med att outsourca logistiken. Inte minst den kompetens och erfarenhet som finns i koncernen, till exempel att hitta nya lösningar och rutter i kombination med tredjepart.

Tack vare vår gedigna shippingkompetens kan vi optimera och utveckla verksamheten för våra kunder. Det har vi gjort i hundra år och siktar på att göra det lika länge.

Fyll i formuläret

Kontakta oss