Wallenius och Svenska Orient Linien har bildat gemensamt rederi – WALLENIUS SOL – som driver en linjeservice från fem hamnar i Bottniska viken till och från Europa/UK.

Lasten i denna trafik består av pappersprodukter samt annan last. Annan last kan utgöras av stål, trailers och containers. Flottan består idag av fem RoRo-fartyg för trafiken till och från Bottniska viken. Dessa fartyg lastas sydgående med papper (finpapper och kartong) och nordgående med annan last. Godset lastas på kassetter samt SECU och containers.

WALLENIUS SOL har upphandlat upp till fyra RoRo-fartyg med LNG-drift, som kommer att byggas 2019-2021. Med dessa fartyg kombinerat med befintliga fartyg kommer WALLENIUS SOL att erbjuda transporter med högre effektivitet, men samtidigt med minskad miljöpåverkan

VÅRA AFFÄRSOMRÅDEN

Liner Service

Vi bedriver linjetrafik mellan Skandinavien, kontinenten och Storbritannien. Vi kan erbjuda ett flexibelt tonnage, tillämpat för all typ av last, på en regelbunden basis genom våra konventionella fartyg. Vår konkurrenskraftiga service är baserad på erfaren besättning och högsta isklass över de 100år som vi har bedrivit verksamhet. Vår lokalkännedom och nätverk är omfattande och har varsamt byggts upp under åren.

Management Service

Det huvudsakliga området är i dagsläget skogindustrin, där vi fungerar som en outsourcing partner till ett världsledande företag inom skogsprodukter. Med gedigen kunskap och erfarenhet, är vi alltid villiga att ta hand om nya shipping och logistik uppdrag.

WALLENIUS

Wallenius, med huvudkontor i Stockholm, har över 80 års erfarenhet som en investerare och aktiv ägare inom den globala sjöfartsindustrin.

På 1960-talet utvecklade Wallenius RoRo-konceptet, först med trafik på nordatlanten och senare med trafik från Asien. Wallenius blev det första oberoende rederiet att arbeta med Japans bilindustri.

Idag äger Wallenius några av världens största RoRo-nätverk. Wallenius äger 37,8 % i världens största RoRo-rederi, Wallenius Wilhelmsen ASA, noterat på Oslobörsen (WALWIL). Wallenius äger också 50 % av kortsjörederiet United European Car Carrier, UECC. Det ägs tillsammans med ett av världens största rederier, det japanska NYK. Bildandet av WALLENIUS SOL är nu de tredje benet i en portfölj av industriell sjöfart.

Svenska Orient Linien

I över hundra år har SOL strävat efter att förbättra service och tjänster för att kunderna ska kunna utveckla sina affärer och stärka sin konkurrenskraft.

1911 startade Svenska Levant Linjen av Dan Broström genom Tirfing Rederi AB, och den första resan gjordes av M/S Upland från Göteborg. 1927 bytte rederiet namn till Svenska Orient Linien, SOL, med huvudkontor i Göteborg.

SOL bedriver linjetrafik mellan Skandinavien, kontinenten, Storbritannien, Baltikum samt norra Afrika och östra Medelhavet. Flottan utgör ett flexibelt tonnage, anpassat för all typ av last, på en regelbunden basis genom våra konventionella fartyg. Den konkurrenskraftiga servicen är baserad på kompetenta besättningar och högsta isklass. Vår lokalkännedom och vårt nätverk är omfattande och har varsamt byggts upp under åren.

Fyll i formuläret

Kontakta oss