WALLENIUS SOL
Together we are stronger - WALLENIUS-SOL - The Enabler

Nytt svenskt rederi bildat – WALLENIUS SOL


WALLENIUS SOL är ett nytt rederi som kommer att transportera skogsprodukter och annat gods i ett nätverk som täcker Bottniska viken, Östersjön och Nordsjön. Bakom satsningen står de två rederierna Wallenius och Svenska Orient Linien, SOL. Det är en satsning för att stärka infrastrukturen för finsk och svensk industri. De första kunderna att teckna långsiktiga avtal är Stora Enso och Metsä Board.

– Tillsammans kan vi erbjuda en stark mix av erfarenhet och kompetens som stöd för en expansiv skogsindustri, säger Ragnar Johansson, VD, WALLENIUS SOL. Wallenius bidrar med kompetens inom industriell shipping, skeppsbyggnation och drift av fartyg. SOL har kompetens inom logistik för skogsindustrin och för annan last.

WALLENIUS SOL trafikerar regionen i Bottniska viken och Östersjön med en linjetrafik från fem hamnar med regelbundna anlöp på kontinenten och i Storbritannien. WALLENIUS SOL kommer att erbjuda skogsindustrin, och andra kunder, kostnadseffektiva, operationellt effektiva och miljövänliga transporter.

– Vi är beroende av effektiva och miljövänliga transporter för våra produkter, säger Knut Hansen, SVP Logistics Global, Stora Enso. Samarbetet med WALLENIUS SOL ökar vår konkurrenskraft globalt samtidigt som vi genom nya fartyg avsevärt reducerar vår miljöpåverkan.

Specialbyggda fartyg enligt Svensk/Finsk isklass 1A Super säkerställer service året runt, även i norra Östersjön och Bottniska viken. Flottan med service i Östersjön kommer inledningsvis att utgöras av fem fartyg. Upp till fyra av dessa kommer att vara nybyggnationer med miljöeffektiv LNG-drift för att minska miljöpåverkan. Leverans av de nya fartygen är planerad till 2021.

För mer information:
Ragnar Johansson, Managing Director
ragnar.johansson@wallenius-sol.com
+46 76 775 5969

Richard Jeppsson, Head of Communications
richard.jeppsson@wallenius-sol.com
+46 70 772 0507

FAKTA:
WALLENIUS SOL startade verksamheten den 12 april 2019. Operativt huvudkontor i Göteborg.

KUNDER:
Stora Enso: the renewable materials company, 26,000 employees in more than 30 countries,
sales in (2018) EUR 10.5 billion. www.storaenso.com
Metsä Board: leading producer of premium fresh fibre paperboards, 2,350 employees,
sales (2018) EUR 1.9 billion. www.metsaboard.com
BillerudKorsnäs: Vi utmanar konventionella förpackningar för en hållbar framtid, 4 400 anställda,
försäljning (2018) EUR 2.3 billion. www.billerudkorsnas.se

Fyll i formuläret

Kontakta oss