WALLENIUS SOL
WALLENIUS SOL - The Enabler - Zeebrugge - Fiona Sea, Foto: Mike Louagie

Ny service ger fler jobb i hamnen

WALLENIUS SOL har utökat sin service med två fartyg och ytterligare anlöp i flertalet hamnar. Expansionen innebär bland annat ett stort antal nya arbetstillfällen i Zeebrugge och Kemi.


DEN 1 JANUARI 2021 togs M/V Fiona Sea och M/V Jutlandia Sea i trafik då WALLENIUS SOL utökade sin service på rutten Kemi-Oulu-Husum-Zeebrugge-Antwerpen-Vaasa. Detta innebär en större containerkapacitet och bättre ledtider från kontinenten till Finland och Sverige. Det blir också fler anlöp än tidigare i Zeebrugge (BE), Kemi (FI) och Oulu (FI). 

För PSA Zeebrugge innebär det en andra veckoväxling och 200 000 ton extra gods som ska lossas vid terminalen. För att kunna hantera det har 30 nya hamnarbetare rekryterats. 

– Det här är extremt viktig för oss. Dessutom möter den nya servicen även det behov av transporter som många av våra kunder har efterfrågat till och från Bottniska viken. Vi har nyligen dubblerat terminalens yta och utökat lagerkapaciteten men kommer snart att börja bygga 6000 m2 extra täckt yta för denna trafik, säger Theo Milliau, terminalchef på PSA Zeebrugge.
 

WALLENIUS SOL - The Enabler - Theo Milliau
​Theo Milliau, terminalchef på PSA Zeebrugge.

Precis som i Zeebrugge genererar de nya avtal som WALLENIUS SOL slutit med skogs- och pappersindustrin ett jämnare och större varuflöde för Bottniska vikens nordligaste hamn, Kemi. 

– För oss innebär det en extra volym på 130 000 ton kraftliner board och en 24/7 service med ett jämnt lastflöde från Metsä Boards bruk till hamnen. Mer arbete skapar nya arbetstillfällen och ger oss samtidigt goda möjligheter att vidareutveckla vår tjänst till handel i hela Barentsområdet. Eftersom vår trafik framförallt består av sydgående lastflöden, ger den ökade frekvensen möjlighet att underhålla mer norrgående last, säger Kari Anttila, VD Kemi Shipping Oy.

För WALLENIUS SOL är detta starten på en långsiktig expansion i Bottenviken som kommer att trappas upp ytterligare i slutet av året då de nybyggda LNG-drivna RoRo-fartygen tas i trafik. 

– Året har börjat väldigt bra, vi ser starka volymer från samtliga kunder och ser fram mot att fortsätta utveckla vår trafik och kunna välkomna nya kunder och hamnar till vårt nätverk, säger Jonas Wåhlin, General Manager WALLENIUS SOL.
 För mer information


Ragnar Johansson, Managing Director
Telefon: +46 (0)31-354 40 41
 
Jonas Wåhlin, General Manager
Telefon: +46 (0)31-354 40 24
 
Kai Peränen, Commercial Manager
Telefon: +46 (0)761-26 22 88
 

 

Fyll i formuläret

Kontakta oss