WALLENIUS SOL
ragnar-johansson_photo-anna-lena-lundqvist_wallenius-sol_the-enabler_1920x1080px.jpg

Normala godsflöden – trots corona-pandemin

Corona-pandemin har inte nämnvärt påverkat godsflödet från de stora pappersbruken i Bottenviken eller vår förmåga att transportera det, enligt WALLENIUS SOL:s vd Ragnar Johansson.


”Trots den globala turbulensen kopplad till coronaviruset Covid-19 fortsätter WALLENIUS SOL:s verksamhet utan några större hinder. Vad gäller vissa pappersprodukter har volymerna förvisso gått ner en aning, men generellt ligger de på en god nivå. Vi ser i dagsläget heller ingen påverkan på vår förmåga att tillgodose våra kunders transportbehov. 

Godsflödet från de stora pappersbruken i Bottenviken löper på som vanligt och i skrivande stund är alla hamnar fortfarande öppna. Inga kunder har heller aviserat några förändringar, så i stort sett är det just nu ’business as usual’, såväl vad gäller gods från Bottenviken ner till kontinenten som tvärtom.

Vår största oro just nu är att vi ska få smittan ombord våra fartyg så att de blir liggande i karantän. I samråd med besättningarna har vi därför förlängt tjänstgöringsperioderna ombord för att minska risken för smitta i samband med besättningsbyten.

Kontoret öppet vid behov

På grund av coronaläget jobbar vi numera hemifrån, men vårt kontor i Göteborg är tillgängligt för dem som absolut behöver. Vår prioritet är att säkerställa drift och service till våra kunder samtidigt som vi bidrar till fördröjd smittspridning i samhället i stort. Vi ställer tills vidare in alla affärsresor. 

Nya fartyg byggs i Kina

I Kina var det den 30 mars dags för ”steel cutting”, alltså det första riktiga byggmomentet, för WALLENIUS SOL:s nya fartyg. På grund av coronaepidemin hade detta moment flyttats fram två veckor, men nu räknar vi med att arbetet löper vidare enligt plan.

Vi följer utvecklingen

Med anledning av Covid-19 är den närmaste framtiden osäker, men vi följer naturligtvis utvecklingen noga. Lämpliga anpassningar kommer att göras om det behövs, utifrån rådande omständigheter. Vi fortsätter göra det bästa för att tillgodose våra kunder transportbehov och skydda våra anställdas hälsa.”

Ragnar Johansson, vd

Fyll i formuläret

Kontakta oss