The Enabler
Tomas Eneroth, Minister for Infrastructure. Photo: Kristian Pohl / Regeringskansliet - WALLENIUS SOL - The Enabler

Ett lyft för Sverige

Från politiskt håll, på både regional och nationell nivå, är det nya rederiet WALLENIUS SOL ett välkommet tillskott i transportbranschen. Satsningen på trafik mellan Bottniska viken och europeiska hamnar rimmar väl med såväl klimat- som exportmål.

DEN SATSNING PÅ sjöfart och export som det nya rederiet WALLENIUS SOL startat är ett lyft för både regionen runt Bottniska viken och för Sverige som helhet.

– Ett nytt rederi är välkommet. Det finns en positiv utveckling inom svensk sjöfart, med ökande antal fartyg med svensk flagg. Det här ligger helt i linje med regeringens ambition att öka andelen godstransporter med sjöfart. Vi är ett exportberoende land, och exporterna måste ske på ett klimatsmart sätt, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth (S).

Han menar att fler alternativ för transporter ut på världens marknader, och tillgång till hamnar för hela landet, är viktiga faktorer för framgångsrik export. Att nå klimatmålen är också viktigt.

– Jag brinner för att utveckla svensk sjöfart och branschaktörerna har själva satt ambitiösa mål. Vad gäller nyinvesteringar ser vi att det är LNG och ökad elektrifiering som gäller. Vi kommer också att flerdubbla farleder, och dubblar forsknings- och utvecklingsmedlen för att stärka svensk sjöfart, säger Tomas Eneroth.
 

Metsä Board Husum mill site in Sweden. Photo: Metsä Board - WALLENIUS SOL - The Enabler

Metsä Board i Husum. Foto: Metsä Board


För kommunerna längs Norrlandskusten kommer ett nytt rederi att stärka regionen.

– Metsä Board är ett väldigt viktigt företag för kommunen, och en viktig bas i sysselsättningen. Verksamheten är ju uppbyggd i gamla Modo-koncernen, vilket naturligtvis är en hjärtpunkt för oss, säger Anna-Britta Åkerlind (C), oppositionsråd i Örnsköldsvik.

– Det är bra för Övik med stabila ägare som satsar långsiktigt på verksamheten. Långa avtal signalerar uthållighet hos både köpare och säljare. Det bio-ekonomi-kluster vi håller på att bygga upp i kommunen är en del av en framtidsbransch, med produkter från skog som kommer att vara viktiga för det fossilfria samhället. Det är också positivt att stärka sjöfarten, eftersom vi har som mål att flytta så mycket som möjligt av landsvägstransporterna till järnväg och sjöfart.

Anna-Britta Åkerlind ser gärna en vidare utveckling av både sjöfart och hamnar längs den norrländska kusten.

– Kan vi få till flera stopp och få andra företag att välja sjöfart är det naturligtvis väldigt positivt. ■

Fyll i formuläret

Kontakta oss