Hoppa till huvudinnehåll

WALLENIUS SOL adderar containrar till erbjudandet

Bild
Container WSOL
Words: Maritha Arcos
Photo: Shutterstock / bildmontage

WALLENIUS SOL utökar nu sitt erbjudande genom att erbjuda sina kunder möjligheten att använda sig av rederiets egna 45’ containrar.

– Genom att tillhandahålla våra egna rederiägda containrar breddar vi vårt serviceutbud till våra kunder, vilket gör att vi kan möta den växande efterfrågan på sådan utrustning, säger Jonas Wåhlin, Chief Commercial Officer på WALLENIUS SOL och fortsätter:

– Denna produkt möter också behovet av enkelriktad frakt, där våra containrar möjliggör en smidig dörr-till-dörr-lösning för våra kunder.

WALLENIUS SOL’s kunder har möjlighet att boka och hämta tomma containrar i alla hamnar i linjenätverket, dessa kan sedan återlämnas till valfri hamn, vilket gör det till en mycket flexibel tjänst.

– Denna satsning är en del av vårt åtagande att tillhandahålla fler lösningar, skräddarsydda efter kundens behov. Med egna containrar i flottan kan vi dessutom mildra effekten av marknadens svängningar, säger Jonas Wåhlin.

45-fots HCPW-containern är den största containern tillgänglig i Europa, designad för gods lastat på EU-pallar. Den är bredare och längre än en 40-fots standardcontainer och det är möjligt att lasta två europallar i bredd, vilket gör att utrymmet kan utnyttjas bättre än i containrar av standardbredd.
 

45’ High Cube Pallet Wide (HCPW)

Kapacitet: 89
Innermått:  Längd: 13556 mm, 
Bredd: 2438 mm, Höjd: 2695 mm.
Övrigt: Tillgänglig för dörr till dörr leveranser.
 

Jonas Wåhlin
Jonas Wåhlin
Chief Commercial Officer