Hoppa till huvudinnehåll

Stora Enso: ”Vi konkurrerar med våra produkter, inte med logistiken”

Bild
Skog i solnedgång

Det förnybara råvarubolaget Stora Enso har redan samarbetat med Svenska Orient Linien (SOL) i över tio år. Det nya rederiet WALLENIUS SOL kommer att möjliggöra en mer hållbar och lönsam frakt från Östersjön och Bottenviken.

EN SOM VÄLKOMNAR det nya samarbetet är Knut Hansen, senior vice president vid Stora Enso. Han kan se fördelarna med att kombinera SOL:s erfarenhet med Wallenius muskler och tekniska kompetens, och är övertygad om att fraktsamarbetet kommer att leda till mindre svängningar i efterfrågan på transporter – vilket kommer att leda till en jämnare logistikkedja.

– Vi konkurrerar med våra produkter, inte med logistiken, säger Knut Hansen, som ser fram emot att samarbeta med konkurrenterna.

Stordriftsfördelarna med större, flexibla fartyg i kombination med LNG-drift kommer att bidra till att Stora Enso uppnår sina sociala, miljömässiga och ekonomiska hållbarhetsmål.

Stora Ensos utmaning med att få fram råmaterial i norra Skandinavien beror på såväl väderförhållanden som avstånd.
Knut Hansen

Stora Enso är ett globalt företag som arbetar med förnybara råvaror som trä och pappersmassa för att producera lösningar inom papper, kartong och förpackning.

Bolaget producerar mer än 15 miljoner ton massa, papper och kartong årligen, och har egna sågverk och produktionsanläggningar som framställer nästan sex miljoner kubikmeter sågade trävaror per år.

Knut Hansen är medveten om att det finns stora utmaningar för den här typen av verksamhet.

– Stora Ensos utmaning med att få fram råmaterial i norra Skandinavien beror på såväl väderförhållanden som avstånd. Det är inte många som vet det, men fraktdistansen mellan Bottenviken och Storbritannien är lika lång som mellan Storbritannien och Kanada, säger Knut Hansen.

Till råga på allt råder arktiska förhållanden i regionen under fyra månader per år. Men frakter måste fortfarande hålla tidtabellerna, och lastfartyg står för den största andelen transporter, särskilt från skogsområdena i Finland.

De nya fartygen kommer att ha isklass 1A Super och kan gå mellan regionens hamnar även vintertid. Skeppens storlek kommer att möjliggöra hållbara transportlösningar för såväl pappers- och massaindustrierna som andra råvaruindustrier under lång tid framöver.

Skogsbolagen i korthet

Stora Enso

Stora Enso utvecklar och producerar lösningar baserade på de förnybara råvarorna trä och biomassa för en mängd olika branscher och användningsområden runtom i världen. Stora Ensos produkter och lösningar används inom branscher som byggnation, detaljhandel, livsmedel, tillverkning, förlagsverksamhet, läkemedel, kosmetika, konfektyr, hygien och textil. 

  • 26 000 anställda i över 30 länder
  • Omsättning 2018: 10,5 miljarder euro

BillerudKorsnäs

BillerudKorsnäs är ett svenskt skogsbolag som skapades av en fusion mellan Billerud AB och Korsnäs AB i november 2012. Bolaget utvecklar och säljer kartong för livsmedels- och konsumentförpackningar samt kraftliner för produktion av wellpapp. Dessutom utvecklar, designar och tillverkar bolaget nya fiberbaserade kraft- och säckpapper.

  • 4 400 anställda 
  • Omsättning 2018: 2,3 miljarder euro

Metsä Board

Metsä Boardär en ledande europeisk tillverkare av högkvalitativ kartong, bland annat vikbar kartong, livsmedelskartong och vit kraftliner. Kartongen är lättviktig, tillverkad av ren och ny fiber, och är utvecklad för att användas till konsumentvaror, handel och livsmedel. Företagets fokus ligger på att utveckla ännu bättre och lättare kartonglösningar för framtidens varumärken.

  • 2 350 anställda
  • Omsättning 2018: 1,9 miljarder euro