Hoppa till huvudinnehåll

Renässans för segelfartygen

Bild
Oceanbird
Words: Christian Tarras Ericsson

Har sjötransporter med segelfartyg kommit tillbaka? Wallenius Marine verkar onekligen tycka det. Projektet Oceanbird har som mål att i slutet av 2024 lansera ett helt nytt fartyg för biltransport över Atlanten. Precis som den gamla tidens segelfartygen ska det vara vinddrivet. Samtidigt är ingenting sig likt.

SJÖFARTSNÄRINGEN STÅR FÖR omkring 2 procent av världens totala utsläpp av växthusgaser och är i princip helt beroende av fossila bränslen. Detta kan dock vara på väg att förändras. Wallenius Marine har i många år letat efter alternativa, fossilfria transportlösningar och undersökt en rad olika metoder.

– Det är oerhört viktigt att få fram hållbara sjötransporter. Vi utvecklar framtidens oceangående fraktfartyg och våra studier visar att vind är den mest intressanta energikällan för havstransporter, säger Per Tunell, COO, Wallenius Marine.

Tekniken för vinddrivna fartyg är gammal. Segelfartyg användes inom sjöfarten i flera hundra år innan de blev utkonkurrerade av fossildrivna fartyg. Men med tanke på klimatförändringarna och allt hårdare utsläppsregler har Wallenius Marine omprövat begreppet segling och tagit det till en ny nivå.

Resultatet är Oceanbird som har utvecklats tillsammans med KTH och SSPA med ekonomiskt stöd från Trafikverket. Det är ett vinddrivet biltransportfartyg som ska trafikera Nordatlanten och kommer att minska utsläppen med 90 procent jämfört med dagens biltransporter på samma rutt. Fartyget kommer att rymma 7 000 bilar och designen är utformad för att få bästa seglingsprestanda. Men mest iögonfallande blir utan tvekan de enorma teleskopliknande seglen som skjuter upp 80 meter från fartyget när de är helt uppfällda.

Varje segel kan rotera 360 grader för att optimera kraftuttaget från vinden. Kombinationen av ett roder och ett komplext fensystem under vattenytan gör att man räknar med god manövrerbarhet och stabilitet. Under de närmaste månaderna kommer en modell av fartyget att genomgå omfattande tester för att finjustera och optimera den slutliga konstruktionen.

Nordatlanten på 12 dagar

– Konstruktionen är optimerad för havssegling. Skrovet och riggarna fungerar som en enhet i en unik kombination. Med en genomsnittlig fart på 10 knop kommer det att ta ungefär tolv dagar att korsa Nordatlanten, jämfört med de åtta dagar som det tar för traditionella fartyg, säger Carl-Johan Söder, Naval Architect, Wallenius Marine.

Oceanbird får en motor som ska användas för manövrering i hamn och vid lugna väderförhållanden. För det mesta kommer den emellertid bara att framdrivas med vindkraft. Enligt Wallenius Marine fungerar konceptet på alla typer av hav och för andra fartyg än bilfraktsfartyg.

– Vi måste helt enkelt börja någonstans och Nordatlanten är en plats lika god som någon annan. Och bilfartyg är något vi kan, säger Per Tunell.

Den slutliga designen av Oceanbird beräknas vara klar i slutet av 2021 och vid utgången av 2024 är det tänkt att det första fartyget ska stå klart.

Oceanbird i siffror

Bild
Oceanbird

 

Längd: 200 meter

Bredd: 40 meter

Högsta segelhöjd: 80 meter

Total höjd över vattenytan, med seglen uppe: 105 meter

Total höjd över vattenytan, med seglen nere: 45 meter

Lastkapacitet: 7000 bilar

Beräknad snittart: 10 knop

Beräknad tid att korsa Nordatlanten: 12 dagar

(Uppgifterna kan komma att förändras i den slutliga modellen)