Hoppa till huvudinnehåll

Så formas morgondagens leverantörskedjor

Bild
Containers
Words: Maritha Arcos
Photo: Patrik Malmer

Intresset för att bygga upp leverantörskedjor i länder med lägre produktionskostnader minskar. I stället rör sig svenska företag mot en mer regionaliserad och lokal leverantörskedja. Business Sweden, vars uppdrag är att hjälpa svenska företag att öka sin globala försäljning och internationella företag att investera och expandera i Sverige, berättar om vilka trender de ser.

De globala leverantörskedjorna förändras i allt snabbare takt när företag över hela världen vidtar åtgärder för att minimera potentiella risker och säkerställa att deras verksamhet är motståndskraftig för framtiden. Globala megatrender, covidpandemin och kriget i Ukraina har lett till en större strategisk förändring i hur företag organiserar sina internationella leverantörskedjor.

– För några år sedan kretsade diskussionerna kring reshoring, följt av nearshoring och offshoring. Men baserat på diskussioner med svenska företag ser vi nu en trend där allt fler väljer att regionalisera sin verksamhet, säger Vitaliy Tsvyntarnyy, Head of Transport & Supply Chain Practice, Business Sweden.

Regionalisering kan innebära en kombination av offshoring, reshoring och nearshoring, beroende på företagets behov i respektive region. Målet är att optimera leverantörskedjan inom varje geografiskt område för att öka effektiviteten, minska sårbarheten och bättre möta de lokala kundernas behov.

– För tio år sedan var kostnad, kapital, kvalitet på leverantörskedjan, verksamheten och service de drivande krafterna för svenska företag. I dag handlar de viktigaste trenderna inom hantering av leverantörskedjor kring motståndskraft, smidighet och hållbarhet, säger Vitaliy Tsvyntarnyy.
 

Bild
Vitaliy Tsvyntarnyy, Business Sweden.

Vitaliy Tsvyntarnyy, Head of Transport & Supply Chain Practice, Business Sweden. Photo: Business Sweden

När Business Sweden tillfrågade 25 supply chain-experter från svenska företag om hur de prioriterar när de tar beslut om var de ska förlägga sin produktion, framkom några huvudstrategier. Först och främst läggs stor vikt vid att automatisera där det är möjligt. Dessutom föredrar många att själva tillverka en större del av sina produkter eller tjänster in house. Om inte automatisering eller egen tillverkning är möjlig, är nearshoring en lösning.

 

Bortsett från geopolitiska oroligheter, teknikkapplöpningen och konkurrensen om arbetskraft, tvingar nya regler som Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) företagen att intensifiera sitt klimatarbete.

– Företagen vill minska koldioxidutsläppen från sin produktion och logistik så mycket som möjligt. Förhoppningen är att sjötransporterna ska bli hållbare genom användning av e-bränslen, syntetiska bränslen eller väte. Det är här de nordiska sjöfartslinjerna och Botniaområdet i synnerhet kan bli ledande i Europa. Detta med tanke på den goda tillgången till e-bränslen och väte som finns i området, säger Vitaliy Tsvyntarnyy.

Han fortsätter:

– Så visst, svenska företag satsar hårt på ren energi och miljövänlig logistik, men enligt vår undersökning det bara en liten del av utmaningen. Det stora problemet ligger i ineffektiviteten som uppstått i vårt överflödiga samhälle.

Övergången till kortare och mer hållbara leverantörskedjor kommer enligt Business Sweden kräva ett tätare samarbete mellan intressenter än någonsin tidigare.

– Ibland kan företag ha upp till 20 leverantörer, men många föredrar att minska detta antal för att förenkla och förbättra samarbetet. Det betyder att företag ofta är villiga att betala mer om det innebär att de kan påverka sina leverantörers engagemang för hållbarhet och högre kvalitet, säger Vitaliy Tsvyntarnyy.

Källa: 
Rewiring Global Supply Chains, Executive Global Insight, September 2023; Business Sweden

Ordlista

Offshoring: När ett företag flyttar delar av sin verksamhet, ofta tillverkning eller tjänster, till ett annat land för att dra nytta av lägre arbetskraftskostnader, skatter eller andra fördelar.

Reshoring: När ett företag beslutar sig för att flytta tillbaka sin produktion eller sina tjänster till hemlandet. Reshoring drivs ofta av en önskan att minska leveranstider, förbättra kvaliteten, skydda immateriella rättigheter eller förbättra företagets image genom att stödja den lokala ekonomin.

Nearshoring: Att flytta produktion eller tjänster till länder som geografiskt är närmare företagets huvudmarknad, men fortfarande erbjuder kostnadsfördelar jämfört med hemlandet.

Regionalisering: Detta koncept handlar mer om en övergripande strategi där företag anpassar sin produktion och leverantörskedjor till specifika regioner för att bättre betjäna dessa marknader. Regionalisering kan innefatta en kombination av offshoring, reshoring och nearshoring beroende på företagets behov i varje region.