Hoppa till huvudinnehåll

Hamnar investerar för framtiden

Bild
Gottwald crane, Port of Skellefteå
Words: Maritha Arcos
Photo: Elisabeth Lindström

Port of Skellefteå och Karleby hamn har under flera års tid satsat stort för att kunna hantera större volymer och fartyg. Nyligen investerade båda hamnarna i nya kranar och annan operativ utrustning för att kunna lasta mer på kortare tid.

Samtidigt som ett nordiskt batteribälte växer fram med stora batterifabriker i både Sverige, Finland och Norge görs en lång rad andra historiskt stora industrisatsningar längs svenska norrlandskusten. 
– Det är ett sådant tryck här uppe, det går knappt hålla reda på allt. Men redan 2012–2013 identifierade vi att fartygstrafiken var inne i en strukturell förändring, där man gick mot större och större fartyg, vilket i sin tur innebär att allt måste bli större även i hamn, säger Lars Widelund, hamnchef Port of Skellefteå.

Den framtid som Lars och kollegorna förutsåg blev verklighet 2021 då rederiet WALLENIUS SOL började trafikera Port of Skellefteå på svenska sidan Bottenviken och Karlby hamn på finska sidan. Under första halvan av 2022 sätts rederiets nybyggda ConRo-fartyg i trafik, vilket kommer att innebära en kraftigt ökad lastkapacitet och att fartygen, med sina 240 längdmeter, blir nästan dubbelt så långa som ett idag normalstort fartyg i Bottenviken.

Bild
Ola Isaksson, Shorelink, Lars Widelund, Port of Skellefteå, Torbjörn Witting, Port of Kokkola

Ola Isaksson, Shorelink, Lars Widelund, Port of Skellefteå, Torbjörn Witting, Port of Kokkola.

Foto: ShoreLink, Ulla Nikula

Effektivare lastning och lossning i Skelleftehamn

Ett gemensamt mål för såväl Port of Skellefteå, stuveriet ShoreLink och WALLENIUS SOL är att få en balans i containerflödet. När godset har lossats i Skelleftehamn får man ofta över tomma containers. Dessa vill man fylla med sydgående gods för transport mot kontinenten.

– Allt eftersom WALLENIUS SOL rampar upp sin volym anställer vi mer folk, ökar antalet maskiner och nu senast har vi köpt in en så kallad load plate, en stuffningsutrusting som automatiskt trycker in virkespaketen i containern, berättar Ola Isaksson, sales manager på ShoreLink.
– Den hjälper oss att få en effektiv hantering men är också miljöbesparande. Nu räcker det med en truck i stället för två som annars behövs för att trycka in virket manuellt. 

En annan, och kanske än viktigare, investering för Port of Skellefteå är den nya elbatteridrivna hamnkranen. 
– I samband med att containertrafiken ökar har vi valt att installera en andra kran. På så sätt ökar vi driftsäkerheten, kan ta större laster och minskar fartygens liggetid i kaj. Den nya kranen är helt oberoende av diesel, vilket är viktigt för att vi ska nå vårt mål om fossilfrihet till 2025, säger Lars Widelund.

Bild
Port of Kokkola

Den nya elektriska kranen i Karleby hamn lastar containers på WALLENIUS SOL´s Jutlandia sea.

Foto: Jorma Uusitalo

Bild
Installation of new crane

En andra kran i Port of Skellefteå kommer att reducera liggetiden I hamn för fartygen.

Foto: Elisabeth Lindström

Bild
Installation of crane

Installation av den nya el- och batteridrivna kranen i Port of Skellefteå.

Foto: Elisabeth Lindström

Bild
Load Plate pushes timber into containers, Port of Skellefteå. Photo: Shorelink

Tack vare Load Platen räcker det nu med en truck för att stuffa virke i containern. Foto: ShoreLink

  Karleby hamn gör plats för större fartyg

  På andra sidan Bottenviken, snett nedanför Skellefteå ligger Finlands tredje största hamn, Karleby. Även här har man en långsiktig strategi för att kunna ta emot allt större fartyg. Detta har, precis som i Skellefteå, resulterat i en ny eldriven kran, fördjupade farleder och längre kajer.
  –  Samarbetet med WALLENIUS SOL skedde nästan över en natt. Efter det att vi diskuterade en ny linjeservice i början av 2021 tog det tre veckor sedan var de här, säger Torbjörn Witting, hamnchef Karleby hamn. 

  Den nya linjen mellan Skellefteå och Karleby betyder mycket för hamnens kunder menar Torbjörn Witting:

  – Den här länken förbättrar logistiken för de finska batterikemikalieproducenterna som levererar varor till Northvolt Ett i Skellefteå. Nu kan man ta den kortare sjövägen i stället för att köra långtradare långa sträckor.

  Utöver de stora satsningar som gjorts de senaste åren i Silverstenskajen lyfter Torbjörn och Karleby hamn nu blicken mot nästa projekt – en helt ny RoRo-kaj. Projektet uppskattas ta två år, med start 2025, och kommer att kosta runt 150 miljoner SEK att genomföra. Samma sak sker i Port of Skellefteå där en ny konventionell kaj beräknas stå klar 2024 och man nyligen börjat planera för en RoRo-kaj till 2030.

  Satsningar som ger ringar på vattnet

  Att de nämnda hamnarna nu är rustade för framtidens tonnage, kan lasta snabbare och mer på ett och samma fartyg, kan utföra tandemlyft och har fått en direktlänk till kontinenten tror såväl Lars Widelund, Ola Isaksson och Torbjörn Wittning kommer att ha stor betydelse för regionen.

  – I takt med att mer gods går sjövägen skapar det möjligheter även för mellanstora industrier som har för små volymer för de ska gå hantera på ett bulkfartyg. Jag är otroligt positiv till den mix av RoRo och StoRo som vi kan erbjuda idag, säger Lars Widelund.

  Ola Isaksson, ShoreLink, fyller i:

  – Det här kunde vi inte drömma om för tre år sedan. Det skapar ringar på vattnet och ju fler vi blir desto lägre blir kostanden och miljöavtrycket för alla. 
   

  Projekten i Port of Skellefteå

  Bild
  Flygbild över nya kajen, Port of Skellefteå

  Breddad farled

  Farleden har muddrats och anpassats för feedertrafik. I samband med detta möjliggjorde Port of Skellefteå även mörkerkörning för större fartyg.

  Ny landyta

  Ett nytt hamnområde har skapats genom att bygga åtta hektar nytt land i vatten. Det nya hamnområdet, inklusive 10 – 11 hektar logistikytor, skall bli cirka 24 hektar stort.

  Load plate

  Hamnens stuveri, ShoreLink, har investerat i en halvautomatisk lastningsmaskin för containrar som lastar 30 ton på 5 minuter. 

  Ny hamnkran

  I februari 2022 tas en andra kran i drift. Kranen är en elbatteridriven kran av typen Gottwald 6507.

  Nya fordon

  ShoreLink köper in fler container- och dragtruckar.

  Digitalisering

  Inom projektet ”Hamnen som digital nod” ser hamnen över hur man kan automatisera och digitalisera sina tjänster.

  Ny kaj

  2024 skall en ny, 250 meter lång kaj med tillhörande infrastruktur stå klar. Samtidigt har man börjat skissa på en 350 meter lång RoRo-kaj till 2030.

  Fossilfri hamn

  2025 skall den nya norra hamnen vara utsläppsfri och hela Port of Skellefteå till 2030.

  Ny bogserbåt

  Innan 2024 skall en ny bogserbåt köpas in.

  Järnvägsterminal

  Förberedelser är gjorda för att kunna bygga en järnvägsterminal. Syftet är att skapa en närhet till Norrbotniabanan och förenkla omlastning till tåg och lastbil.

  Projekten i Karleby hamn

  Bild
  Karleby hamn

  Muddrad farled

  2020 fördjupades farleden till att uppfylla 14 meter leddjupgående.

  Förlängd kaj

  Silverstenskajen har förlängts två gånger, senast i december 2021.

  Nytt hamnområde

  140 000 m2 nya fält har byggts i Silverstenskajen.

  Ny hamnkran

  December 2021 togs en ny eldriven kran ur Gottwald 7-serien i bruk. Silverstenskajen har nu två kranar.

  Ny RoRo-kaj

  Hamnen har lämnat in ansökan om miljötillstånd för en helt ny RoRo-kaj med elladdning. Det tvååriga projektet beräknas inledas 2025.