Hoppa till huvudinnehåll

Fyllda tomrum mellan Lübeck och Kemi

Bild
Container som lossas från RoRo-fartyg.
Words: Maritha Arcos
Photo: WALLENIUS SOL / Scanlog

Fartyg går halvtomma mellan Europa och Skandinavien samtidigt som trailers från kontinenten står stilla i dagar längs svenska Norrlandskusten i väntan på exportlass. Så har den bistra verkligheten sett ut – men nu finns andra hållbarare lösningar.

För bara några år sedan transporterade de flesta företag inom pappers-och skogsindustrin sitt gods med egna fartyg, till samma slutdestination. När WALLENIUS SOL bildades 2019 låg fokus på att etablera hållbara logistiklösningar för den finska och svenska basindustrin. Ett koncept som byggde på samlastning, där pappersprodukter från flera bolag samsades på ett och samma fartyg på sin väg ut mot Europa. Tillsammans med logistikföretaget Scanlog hittar man nu nya vägar för att utnyttja fartygens lastkapacitet även på de nordgående rutterna.

Obalans i transportriktningen

Det är fullastade RoRo-fartyg som lägger till i Lübeck varje måndag och fredag. I hamnen lossas mellan 100 och 120 SECU-boxar med gods från Sverige och Finland. Historiskt sett har dessa sedan gått tomma norröver igen. 
– Grejen är ju att boxarna tar lika mycket plats tomma som lastade. Istället för att köra halvtomma fartyg nordgående vill vi utnyttja lastkapaciteten och fylla på våra boxar och kassetter med annat gods, förklarar Jonas Wåhlin, General Manager på WALLENIUS SOL.

Liknande utmaningar har identifierats av logistikföretaget Scanlog, som ser till att allt från italienskt kakel till spansk fordonsteknik hittar från tillverkarens till kundens dörr. 
Traditionellt sett har transporterna mellan kontinenten och Sverige inneburit många mil på landsväg och väl på plats blir lastbilen ofta stående flera dagar i väntan på exportgods. 
– Både Scanlog och WALLENIUS SOL insåg snabbt att vi genom att utnyttja utrymmet i SECU-boxarna kunde erbjuda en kostnadseffektiv och miljövänlig lösning som dessutom innebär snabba leveranstider, säger Lars Lerstorp, Sales Executive på Scanlog.
 

Bild
Lars Lerstorp, Sales Executive, Scanlog

Lars Lerstorp, Sales Executive på Scanlog. Foto: Scanlog / Jonas Ingman

Välfyllt tur och retur

Upplägget innebär att de fullastade SECU-boxar som kommer med WALLENIUS SOL:s fartyg till Lübeck lossas och sedan tas om hand av Scanlog som fyller på med gods för nordgående transport. När WALLENIUS SOL några dagar senare återvänder till Kemi lossas godset och lokala åkerier sköter sluttransporten ut till kund i Sverige, Finland och Norge. 
– Det finns vinster för alla inblandande med det här upplägget. Det är inte bara inte bara win-win ur ett miljö- och effektivitetsperspektiv utan du kan lägga på minst ett win till som handlar om leveranssäkerhet, säger Lars Lerstorp och fortsätter:
– Det finns mycket som kan påverkar tidtabellen när man kör väg. Sjölösningen är väldigt stabil och rymmer mycket större volymer. När godset väl kommit hela vägen till Kemi är det lättare att garantera slutkunden en leveransdag eftersom det då är så kort sträcka kvar att köra och de lokala åkerierna är vana vid förutsättningarna.

Miljöbesparingar och färre bilar

Genom att utnyttja lastutrymmet i SECU-boxarna istället för att köra 150 mil genom Sverige med en 25 ton tung lastbilstransport sparar man cirka 3 ton CO2-ekvivalenter. På detta sätt har Scanlog dessutom lyckats minska trafiken på de svenska vägarna med 10–15 lastbilar per vecka. 
– Den minskade miljöpåverkan är jätteviktig, och med WALLENIUS SOL:s nya fartyg kommer det snart att bli ännu större miljöbesparingar, säger Lars Lerstorp.
Och ännu finns det en enorm tillväxtpotential menar Jonas Wåhlin på WALLENIUS SOL.
– Kunderna har precis börjat få upp ögonen för den här möjligheten och än finns det plats på våra stora fartyg så att vi kan hjälpa ännu fler att flytta sina transporter från väg och järnväg till sjöss.

Bild
Kassetter fyllda med nordgående gods. Foto: Scanlog

Scanlog fyller på en av WALLENIUS SOL:s kassetter med nordgående gods. Foto: Scanlog

Om Scanlog

Scandinavian Logistics Partners AB (scanlog.se) är ett svenskägt logistikföretag specialiserat på internationella transporter på järnväg, sjö, bil och flyg. Deras fokus ligger på Responsible Logistics - en ansvarsfull logistik fokuserad på kostnadseffektivitet, minskad miljöpåverkan och hög kvalitet. Scanlog blev av Dagens Industri utnämnt till Gasellföretag 2017, 2018 och 2019 och är sedan 2020 är majoritetsägt av Svenska Orient Linien (SOL).