Hoppa till huvudinnehåll

Enabler-fartygens isbrytande framgång

Bild
RoRo-fartyget Botnia Enabler plöjer sig genom som täcker Bottenviken.
Words: Christian Tarras Ericsson
Photo: Patrik Malmer, OddwayStark Film Production

De extrema vinterförhållandena i Bottenviken ställer höga krav på fartygens förmåga att gå i is. WALLENIUS SOL:s nya fartyg är därför designade med högsta möjliga isklass för att kunna upprätthålla linjetrafiken året runt. Hemligheten? Kraftfulla motorer, förstärkta skrov och en rad andra smarta lösningar.

För att få trafikera Bottenviken under de stränga vintermånaderna krävs en finsk-svensk isklass 1A. WALLENIUS SOL:s två systerfartyg, Botnia Enabler och Baltic Enabler, har designats för att uppnå den högsta isklassen, 1A Super. I praktiken innebär det att de kan operera under extremt svåra förhållanden och navigera genom is som är en meter tjock eller mer.

Bild
Kapten på bryggan ombord RoRo-fartyget Botnia Enabler.

Kapten Tobias Persson, Botnia Enabler

Tuffa förhållanden

– I den här delen av världen, där vindar driver isen och bygger upp stora isvallar, är det nästan som att isen är levande. Med de här fartygen kan vi trots detta betjäna våra kunder året runt. Även under den värsta isperioden mellan mars och april, då förhållandena kan vara riktigt tuffa, kör vi nästan oavbrutet, säger kapten Tobias Persson, Botnia Enabler.

– Det här är första vintern vi testar fartygen i verkligheten. Testmodellerna gav oss hopp om att fartygen skulle prestera utmärkt under isförhållanden, och jag är glad att kunna säga att beräkningarna visade sig stämma. Prestandan har faktiskt varit ännu bättre än förväntat. Det här är en helt ny generation av fartyg storleksmässigt. Vårt skrov är cirka 10 meter bredare än de fartyg i vintertrafik som tidigare var störst i området, och vi är också mycket bredare än de flesta isbrytare. Det har varit ett stort tryck på skrovet, men vi har fortsatt framåt utan problem, säger Tobias Persson.

Isbrytarassistans även för isbrytande fartyg

Även om Enabler-fartygen kan hantera tuffa isförhållanden, får alla fartyg i Bottenviken isbrytarassistans under vintern.

– Isbrytarna är till för att hålla farlederna öppna och hjälpa fartyg som fastnat. Vi är tacksamma för deras stöd, då de hjälper oss att minska motståndet. Utan isbrytare skulle vi förbruka mer bränsle, vilket är dåligt för miljön och dessutom skulle det ta längre tid, vilket inte skulle vara bra för våra kunder. Så isbrytarna fyller definitivt en viktigt funktion, säger Tobias Persson.

Bild
Isbrytare kör upp farleden fe ett betydligt större RoRo-fartyg

Även fartyg med högsta möjliga isklass behöver isbrytarassistans för att spara energi och tid.

Smarta designval

Skrovformen är designad för att fungera optimalt även under svåra isförhållanden, och Enabler-fartygen klarar av att operera i temperaturer ner till minus 35 grader Celsius. Botnia Enabler och Baltic Enabler använder ett system som förhindrar att is blockerar ventilerna för intaget av havsvatten och tillåter isen att samlas utan att störa flödet. Skrov, propellrar och roder är förstärkta, och fartygen är utrustade med isradar för att kunna undvika de tjockaste ispartierna.

– Fartyget är designat med betydande förstärkningar av skrovet, flera meter över och under vattenlinjen, med extra balkar och tjock plåt, säger Johan Boman, teknisk chef, Botnia Enabler.

Även om islandskapet ser tufft ut har vi gått rakt igenom, som en kniv genom smör”
Johan Boman
Teknisk chef

Kraftfulla motorer

– Vi har också två mycket kraftfulla motorer, en för varje propeller. Enligt isklassreglerna för ett fartyg i denna storlek skulle det krävas en motor med en effekt på cirka 13 500 kilowatt. Vi har lite mer än så: två motorer med 9 900 kilowatt vardera, med möjlighet att förse varje axel med ytterligare 1 000 kilowatt Power Take In från hjälpmotorerna. Så vi kan generera max 21 800 kilowatt. Den extra kraften behövs när förhållandena blir riktigt tuffa, säger Johan Boman.

De två propellrarna gör fartyget mer manövrerbart, och som en extra fördel kan de genom att backa en motor hjälpa till att spola bort isen vid kajen i hamnen.

– Motorerna har presterat väldigt under denna issäsong, och vi har inte haft några problem. Även om islandskapet ser tufft ut har vi gått rakt igenom, som en kniv genom smör, säger Johan Boman.