Hoppa till huvudinnehåll

Baltic Enabler kompletterar duon

Bild
Baltic Enabler
Words: Maritha Arcos

Det kinesiska varvet CIMC Raffles har levererat det prisbelönta fartyget Baltic Enabler till sin ägare WALLENIUS SOL.

Den 22 juni 2022 överläts det andra av de två omtalade nybyggen till rederiet WALLENIUS SOL. Baltic Enabler tillsammans med systerfartyget Botnia Enabler, som levererades tidigare under våren, har utnämnts till årets RoRo-fartyg och anses vara världens största isklassade ConRo-fartyg med multi fuel-drift.

– Att vi snart kan sätta in båda systerfartygen på sin ordinarie rutt känns fantastiskt. Vi kommer inte bara att få en enorm kapacitetsökning på såväl container- som RoRo-sidan – vi kommer också att ta ett enormt kliv mot en framtidsanpassad flotta som kommer att minska utsläppen och ha en stor betydelse för industrierna kring Bottenviken, säger Ragnar Johansson, Managing Director på WALLENIUS SOL

Nybygget, som har finsk-svensk isklass 1A, är 242 meter långt, 35,2 meter brett och seglar nu under svensk flagg. Utöver storleken kännetecknas Enabler-fartygen av en design speciellt anpassad för den svenska och finska basindustrins transportbehov, och en hög miljöprestanda. Enligt IVL:s beräkningar kommer man med dessa fartyg att kunna minska utsläppen av växthusgaser med 63 procent, kväveoxider med 96 procent samt svaveloxider och partiklar med 99 procent. Om man ser till de samhällsekonomiska effekterna som kommer av de minskade koldioxidutsläppen räknar IVL med att WALLENIUS SOL, i och med generationsskiftet på fartygen, kommer att kunna minska samhällets kostnader med mångmiljonbelopp varje år. (Läs mer här)

Bild
Botnia Enabler and Baltic Enabler

Systerfartygen Botnia Enabler och Baltic Enabler

När Baltic Enabler nu inleder sin jungfrufärd börjar resan med stopp i ett antal hamnar i Asien innan hon seglar vidare mot Belgien och Europa för att sedan ansluta till ordinarie rutt Zeebrugge-Antwerpen-Karleby-Skellefteå-Uleåborg-Kemi-Travemünde. 

– Att vi nu har båda fartygen i vår ägo känns oerhört skönt. Det har varit en lång process som kantats av en pandemi och de utmaningar den fört med sig. Trots detta har teamet på CIMC Raffles i Yantai gjort ett fantastiskt arbete, säger Ragnar Johansson.

Det är Wallenius Marine som tillsammans med Knud E Hansen lett arbetet med fartygsdesignen och nybyggnadsprojektet för de båda systerfartygen. Wallenius Marine kommer även att ansvara för bemanningen och den tekniska driften av de nya fartygen

 

Baltic Enabler

Isklass: 1A Super
Fartygstyp: ConRo
Längd: 242 meter
Bredd: 35,2 meter
Dödvikt: 28,000 ton
Lastkapacitet: 6 442 filmeter
Maxhastighet: 20 knop
Motorer: Multi fuel (LNG, LBG, diesel och syntetisk diesel)

Ragnar Johansson
Ragnar Johansson
Senior Advisor
Jonas Wåhlin
Jonas Wåhlin
Chief Commercial Officer