Hoppa till huvudinnehåll

5 insikter från Women in Maritime 2024

Bild
Female engineer on container-vessel
Words: Maritha Arcos
Photo: Shutterstock

Den 13 maj arrangerade Maritimt Forum, Kompetenshuset, Öckerö kommun, Svensk sjöfart, SMTE, Wista Sweden och Wärtsilä ett seminarium för att uppmärksamma ”International Day for Women in Maritime”. Här träffades branschkollegor för att diskutera hur man kan stärka kvinnors roll inom sjöfarten.

Vår HR- och hållbarhetschef, Rebecca Tagaeus, var självklart där. Här är delar hon med sig av några av de viktigaste insikterna:

Nya generationer, nya krav

Att ha en diversifierad arbetsgrupp är avgörande för framgång. För att locka framtidens talanger behöver vi arbetsgivare anpassa oss till nya förväntningar och krav, särskilt inom säkerhetsområdet. Vi måste lyssna både på erfarenheter från våra egna medarbetare och på vad andra branscher, som kommit längre inom jämställdhetsfrågan, gör bättre.

Bild
Right: Speakers at the Women in Maritime Day. Left: Rebecca Tagaeus, Nathalie Munteanu

Women in Maritime Day at Öckerö, Sweden. Vänster: Cajsa Jersler Fransson, Sjöfartsverket. Höger: Rebecca Tagaeus, WALLENIUS SOL, and Nathalie Munteanu, SOL.

Karriärmöjligheter

En utbildning inom sjöfart och logistik kan vara starten på en lång och varierad karriär. Det finns många olika vägar att gå. Många unga känner inte till att det finns så många möjligheter att arbeta på land, där deras kunskaper dessutom är mycket eftertraktade. Det finns goda möjligheter att bygga en givande och hållbar karriär som kvinna inom sjöfarten.”

Möjliggör för möjliggörarna

“Genom att stötta dem som driver förändring, kan vi skapa en miljö som är redo för tillväxt och nytänkande. Vi behöver också bryta gamla normer och förlegade föreställningar om vad det innebär att vara kvinna i sjöfarten. Trots att vi gjort framsteg, hänger gamla seglivade fördomar kvar. Därför är det viktigt att vi visar upp moderna exempel och förebilder för att kunna förändra bilden av hur det är att vara kvinna inom sjöfarten”

Mångfald är inte bara ett mål – det är ett måste för att attrahera morgondagens arbetskraft”
Rebecca Tagaeus
HR and Sustainability Manager, WALLENIUS SOL

Hållbarhet på flera plan

“Hållbarhet handlar om att samverka på flera plan. De sociala frågorna är väldigt viktiga och bidrar till god praxis inom både ekonomi och miljö. Utan rätt personer med olika bakgrunder och perspektiv missar vi grundläggande delar som krävs för att utvecklas. Ett team med mångfald är inte bara en styrka, det öppnar också dörrar till helt nya möjligheter.”

Driv på förändringen

“För att skapa förändring behövs rätt inställning från alla håll, från ledningen till de anställda, och både inifrån och utåt i organisationen. Det kräver tydliga mål och riktlinjer som följs upp för att säkerställa att vi är på rätt spår.”

Bild
Women in Maritime-logo

International Day for Women in Maritime

International Day for Women in Maritime, som arrangeras av IMO, uppmärksammans den 18 maj varje år. Dagen lyfter fram kvinnor i branschen och syftar till att förbättra rekrytering, bibehålla och främja långsiktig sysselsättning för kvinnor inom sjöfarten. Det handlar också om att öka synligheten för kvinnor i sjöfarten, stärka IMO:s engagemang för FN:s mål om jämställdhet (mål 5) och att ta itu med den nuvarande obalansen kopplat till kön inom sjöfartssektorn.