The Enabler
line-route-map-tilbury_wallenius-sol_the-enabler_1920x1080px

En skalbar infrastruktur

I WALLENIUS SOL:s nya service ingår till en början tio hamnar, varav sex i Bottniska viken.

HAMNARNA SERVAR I DAG den svenska och finska skogsindustrin och ligger i anslutning till de stora bruken. Men allteftersom fler kunder ansluter till infrastrukturen kommer kapaciteten anpassas. Det innebär att fler hamnar och fartyg kan tillkomma. Vid valet av hamnar på kontinenten har fokus legat på att hitta stora logistikhubbar som dessutom kan erbjuda en kombination av pappersterminaler och nordgående export.
 

Kort om hamnarnaKEMI

Stora Enso och Metsä Board har två stora bruk här. I övrigt är detta en hamn för gruv- och stålindustrin. Norrut finns även annan industri som nås via Kemi, vilket gör hamnen till en hubb för industrin norr om polcirkeln.

OULU

I Oulu har Stora Enso ett pappersbruk där man gör stora investeringar för framtiden i kartongtillverkning. Oulu är en större universitetsstad, med en hel del kemi- och plastindustrier i närområdet.

PIETARSAARI

Här finns ett stort massabruk och en pappersmaskin som tillhör BillerudKorsnäs. Även i detta område finns en hel del annan industri inom plast-, kemi och stål. 

KASKINEN

Metsä Board har ett massabruk i Kaskinen, Finlands minsta stad. På sikt kan det även bli annan last i Kaskinen med tanke på att det finns flera större städer i upptagningsområdet söderut. 

HUSUM

I Husum finns en brukshamn som exporterar papper och kartong. Metsä Board har här investerat i en ny pappersmaskin för att kunna konvertera från finpapper till kartong. Ambitionen är att på sikt få till stånd en kombination av skogsprodukter och andra varor i transporterna från Husum.

VAASA

Från november 2019 inkludera WALLENIUS SOL Vaasa hamn i sitt linjenät. Den utökade infrastrukturen innebär en kraftig förbättring för regionen genom att erbjuda kostnadseffektiva och miljövänliga logistiklösningar för både industri och handel.

TRAVEMÜNDE/LÜBECK

En stor hubb för sjöfart. Historiskt har Travemünde/Lübeck varit den primära hamnen för Sverige och Finland för transporter vidare ut i Europa. Här sker omlastning till lastbil eller tåg öster- och söderut.

ANTWERPEN

Historiskt en stor skogsindustrihamn för vidare distributionen till Benelux, Frankrike och Spanien. En av Europas största hamnar för gods som ska vidare till Asien. Från hamnen i Antwerpen nås större delen av världen.

ZEEBRUGGE

En stor hubb för papper. Stora Enso byggde sin terminal i Zeebrugge år 2 000. Zeebrugge ligger nära havet vilket ger en kort insegling in och ut ur hamnen. Många trailers och containers går från Zeebrugge till England och Danmark. Här finns även goda järnvägsanslutningar ut till Europa. 

UK PORT

England är generellt en stor pappersimportör. Stora Enso, Metsä Board och BillerudKorsnäs har volymer som ska till den engelska marknaden. Mycket av papperskonsumtionen sker i södra och mellersta England.

Fyll i formuläret

Kontakta oss